GoedBericht.nl logo
English Blog

Nietzsche en het zionisme

02-08-2005 - Geplaatst door Andre Piet

Al vaker heb ik er op gewezen dat de huidige joodse staat weliswaar één van de belangrijkste tekenen des tijds is, maar beslist niet de vervulling van Gods belofte aangaande Israëls nationale herstel. Juist vandaag werd ik daar weer eens bij bepaald toen ik een verslag las van een wereldcongres van Joodse Studies, dat momenteel gaande is in Jeruzalem. Duidelijk blijkt daaruit dat deze beweging in de kiem een daad is van rebellie tegen God en tegen de verwachting van de Messias. Ik citeer:

Een speciale sessie was gewijd aan “De dood van God in het joodse denken”. Doorgaans wordt het thema van de “dood van God” in verband gebracht met christelijke theologie na Auschwitz, hoewel de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche als de intellectuele vader van dit idee geldt. De Franse geleerde Ofer Nordheimer Nur liet echter zien dat al het vroege zionisme uit de jaren twintig van de vorige eeuw door dit idee werd beïnvloed.

Het vroege zionisme streefde naar de oprichting van een joodse staat in Israël, als thuisland voor alle joden ter wereld. Dit idee werd gevoed door het messianisme binnen het jodendom, dat echter geseculariseerd werd. Vanouds was terugkeer naar het land Israël verbonden aan de komst van de Messias.

Behalve door deze joodse invloed, blijkt het vroege zionisme ook door Nietzsche geïnspireerd te zijn. Nordheimer Nur toonde dat aan de hand van de zionistische jeugdbeweging “Ha-Sjomer ha-Tsair” (“De jonge wachter”) aan. Deze beweging werd in 1916 in Wenen opgericht en met name in Polen waren veel jongeren lid. De verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog leidden bij hen tot het idee dat God de wereld en het joodse volk had verlaten. Nu kwam het erop aan dat de mens zelf zijn lot in handen moest nemen. De dadendrang die hiervan het gevolg was, resulteerde bij de joodse jongeren in een massale emigratie naar Palestina. Men wilde niet meer wachten op de komst van de messias, maar besloot zelf de joodse droom van een eigen land te verwezenlijken.

Eerdere weblogs over dit thema:
het gelijk van Neturei Karta
zionisme en Holocaust

Delen: