GoedBericht.nl logo
English Blog

vlees & Geest

18-06-2013 - Geplaatst door Andre Piet

image5

Het onlangs gehouden GoedBericht-weekend stond in het teken van “de vrucht van de Geest” . In Galaten 5 wordt dit in contrast gebracht met “de werken van het vlees”. Geest en vlees verwijzen in de Galaten-brief naar Gods belofte versus eigen werken (Gal.3:3; 4:29). Elders in de Schrift komen we de tegenstelling geest – vlees ook vele malen tegen. Waarbij vlees symbool staat voor wat zichtbaar is (van de mens) en geest voor wat onzichtbaar is (Kol.2:5). De geest staat ook voor het denken (dat ook onzichtbaar is) en vandaar dat gesproken wordt van “de geest van uw denken” (Ef.4:23).

geleid door vlees of geest?

Het vlees is dikwijls synoniem met het lichaam. Waarbij het vlees niet iets is, dat bestreden dient te worden, zoals daartoe in kerkelijke formulieren wordt opgeroepen. Integendeel, Paulus zegt: niemand haat ooit zijn eigen vlees (Ef.5:29). God Zelf is de bedenker en Schepper van ons lichaam! Maar het vlees heeft leiding nodig. “De werken van het vlees” zijn het resultaat van zich laten leiden door de impulsen van het lichaam: de zintuigen worden geprikkeld, ze roepen sensaties op (toorn, jaloezie, lust, etc.) en wie zich daar zonder controle (=de geest) aan overgeeft, wandelt “naar het vlees” (Rom.8:4). D.w.z. hij of zij wordt aangestuurd door de primaire reacties van het lichaam. Niet die reacties zijn fout – zo functioneert ons lichaam nu eenmaal. Maar alle impulsen van het vlees zouden ‘gefilterd’ worden door de geest, d.w.z. door het denken (“de vernieuwing van uw denken”; Rom.12:2). “Het vlees” geeft voortdurend uiting aan haar behoeften van het moment: ik wil een vette hap eten,  ik wil de ander een klap ‘verkopen’, ik wil plankgas geven, ik wil seks, ik wil op bed blijven liggen, etc. Zulke ‘begeerten’ of emoties zijn niet fout, het zijn signalen. Maar ze zouden niet als ‘stuur’ fungeren. We weten allemaal dat het zonder meer toegeven aan al zulke gevoelens fout is en op termijn schadelijk. Om te beoordelen of iets verstandig is om te doen of te laten, hebben we verstand nodig, d.w.z. geest.

geleid door Gods Geest

Gods Geest is uiteraard van veel hoger orde dan de geest van de mens. Van de menselijke geest wordt gezegd: “de geest is wel gewillig maar het vlees is zwak” (Mat.26:41). Onze geest wordt gemakkelijk overruled door het vlees. Pas wanneer onze eigen geest aangestuurd wordt door GODS Geest (vergl. Rom.8:16) wordt het verhaal anders! Het is Gods “Geest die levendmaakt” en Jezus voegde er aan toe: “Mijn woorden zijn Geest en Leven” (Joh.6:63). Gods woorden zijn niet slechts een kompas, ze zijn een bron van kracht en energie! Wanneer we ingepluged zijn op die woorden, worden we daadwerkelijk geleid door Gods Geest (Gal.5:18) en zal deze ook vrucht zetten in ons leven (Gal.5:22).

Reageer op Facebook

Delen: