GoedBericht.nl logo
English Blog

symphonie

14-06-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images_12

In 1Korinthe 7 reageert Paulus op kwesties die hem schriftelijk waren voorgelegd i.v.m. al of niet  trouwen (7:1). Korinthe was een havenstad die bekend stond om haar losbandigheid en hoererij (losse seksuele contacten) en met het oog daarop schrijft Paulus dat iedere man zijn eigen vrouw en iedere vrouw haar eigen man zou hebben (7:2). Ook adviseert Paulus dat seksuele onthouding binnen het huwelijk geen regel zou zijn. En in elk geval met “onderling goedvinden” (7:5). Van het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt, is ons woord symphonie afgeleid. Letterlijk betekent dat: samen-klank. Het heeft bij ons de betekenis gekregen van een muziekstuk waarin tegelijkertijd verschillende muziekinstrumenten gehoord worden.

Is symphonie geen prachtig woord in het verband waarin Paulus het gebruikt? Seks is in menig huwelijk een bron van conflict en het kan echtgenoten uiteen drijven. Des te mooier wanneer op dit terrein in plaats van wanklank, symphonie mag klinken. Verschillende geluiden en toch harmonie. Dat kan alleen wanneer de man zich wegcijfert voor zijn vrouw en de vrouw voor haar man (7:4). Dan is liefde de toon die de muziek maakt.

Reageer op Facebook

Delen: