GoedBericht.nl logo
English Blog

vindt Paulus weerklank in Rome?

28-05-2013 - Geplaatst door Andre Piet

image3

Even had er de schijn van dat GoedBericht.nl bijval kreeg van niemand minder dan de paus. Een dag na de verschijning van ‘101 bommen en granaten‘ verklaart de paus in Rome tijdens een toespraak:

De Heer heeft ons allemaal met het bloed van Christus verlost: allemaal, niet alleen katholieken. Iedereen! (…) Zelfs de atheïsten. Iedereen!

Dat klinkt goed! Geweldig zelfs! Maar helaas… als we even verder lezen over wat de paus heeft gezegd, dan blijkt hij het toch wat anders te hebben bedoeld. Met verlossing bedoelt hij: de mogelijkheid om door middel van goede werken gered te worden. Ongeacht of men moslim of atheïst is. Zijn boodschap was:

Doe goed, dan zullen we elkaar daar (in de hemel) ontmoeten.

De paus toont een brede visie. Hij denkt ten slotte katholiek, dat betekent: algemeen. Ook mensen met een andere godsdienst of levensbeschouwing dan de Rooms Katholieke, ja zelfs atheïsten trekt hij binnen de cirkel… MITS ze goed doen. En dus is het toch weer een kwestie van werken en niet van genade (Rom.11:6). Alsof Christus voor goede mensen stierf. Nee, schrijft Paulus, hij stierf voor goddelozen. Niet voor rechtvaardigen maar voor zondaren (Rom.5:6-8). Zonder mitsen en maren. Dat is de boodschap die Paulus ooit aan Rome adresseerde. Het bloed van Christus maakt geen redding mogelijk – het redt. Zelfs de grootste der zondaren (1Tim.1:15)!

Reageer op Facebook

Delen: