GoedBericht.nl logo
English Blog

vijf broden werden…

19-03-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images9

Zondag j.l. sprak ik in Rotterdam over een merkwaardige geschiedenis in 1Samuël 21. David leed honger met zijn mannen en ging naar de priester en vroeg hem om vijf broden. Er waren geen gewone broden voorhanden en de priester laat David het heiligdom in gaan (Mat.12:4) en geeft hem toonbroden die volgens de wet uitsluitend bestemd waren voor de priesters. Maar nu kreeg David en zijn mannen deze broden. Door zo te handelen vervulde David een priesterlijke rol. Voordat hij daadwerkelijk koning zou worden is hij als een priester in het heiligdom en voorziet hij de mannen die delen in zijn verwerping, van dit heilige brood. Een prachtig plaatje van de tegenwoordige tijd! De Zoon van David is de Gezalfde (Messias, Christus) maar zijn koningschap over Israël wacht tot in de toekomst. In de tussentijd is Hij verworpen en leidt Hij een verborgen bestaan. Vanuit het hemels heiligdom voorziet Hij de ekklesia van heilig brood: zijn levend Woord.

Opmerkelijk daarbij: David vroeg om vijf broden maar hij kreeg er twaalf (“de toonbroden hebben gegeten”; Mat.12:4; Lev.24:5). Wie denkt bij deze getallen niet aan de geschiedenis van de wonderbare spijziging in Johannes 6? Jezus vroeg naar vijf broden maar uiteindelijk waren er zelfs twaalf korven brood over (6:13).
God geeft vanuit Zijn overvloed, boven alle verwachting!

Reageer op Facebook

Delen: