GoedBericht.nl logo
English Blog

vier man vrijgesteld

02-10-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images19

Om de beschuldiging van afval van Mozes te ontzenuwen, draagt Jakobus Paulus op een daad te stellen (Hand.21:20-26). Vier mannen die een gelofte op zich hadden genomen moesten een offer brengen en hun hoofd laten scheren. Dat laatste als teken dat de periode van de gelofte was beëindigd. Jakobus’ idee is dat als Paulus de kosten van deze mannen voor z’n rekening zou nemen, hij en public zou demonstreren dat de beschuldiging van Paulus’ volksgenoten niet waar was. Paulus volgt Jakobus’ raad zwijgzaam op. Kennelijk onder het motto: “de Joden een Jood” (1Kor.9:20).

beeld van de wet

Wat Paulus doet is een beschuldiging ontkrachten. Maar wat hij daarin uitbeeldt is zo veelzeggender. Het is typologisch. De gelofte waar deze mannen onder stonden, is een uitbeelding van de wet waaronder het Joodse volk leefde. Ooit bij de Sinaï had Israël eenparig geroepen: “Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen!” (Ex.19:8). Maar al gauw bleek dat ze bezweken onder het gewicht van deze gelofte.

scheren en offeren

Het einde van de gelofte van deze vier mannen wordt gemarkeerd door een offer en het scheren van het hoofd. In Num.6 worden de details daarvan beschreven. Zowel het scheren als het offer verwijzen naar de dood en opstanding van Jezus Christus. Het scheren spreekt van Hem die “als een lam ter slachting geleid wordt, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders…” (Jes.53:7). En uiteraard spreekt ook het offer daarvan. Van de slachting (het kruis) maar ook hoe daarna een offer opstijgt tot een liefelijke reuk (opstanding).

Paulus betaalt de onkosten

Paulus stelt de mannen die onder een gelofte stonden, vrij, d.w.z. de prijs wordt voor hen betaald. Is dat geen prachtig plaatje van de bediening van de apostel Paulus? Hij predikt vrijkoping aan het volk dat onder de wet stond (Gal.4:4,5)!

vier en vijf

Paulus voegt zich bij de vier mannen (21:26). Paulus is de vijfde man, het getal dat voor genade staat. Vijf is ook de Hebreeuwse letter ‘hé’ dat ‘venster’ betekent. Zoals het getal vier uitgebeeld wordt in de letter ‘daleth’ dat ‘deur’ betekent. De vier en de deur symboliseren de periode van de wet. Begon die periode ook niet bij een deur waarvan de posten bestreken moesten worden met bloed? Maar ook hier geldt: als God een deur sluit opent Hij een venster. De wet (de vier) werd door Mozes gegeven maar de genade (de vijf) en de waarheid is door Jezus Christus geworden (Joh.1:17).

Paulus’ publieke daad in Jeruzalem is veel meer dan een ontkrachting van een beschuldiging. Het illustreert de genade en de vrijkoping  die hij predikte.

Reageer op Facebook

Delen: