GoedBericht.nl logo
English Blog

een Bijbel met blauwe letters

03-10-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images_22

Sommige uitgaven van de Bijbel markeren de woorden van Jezus in de evangeliën met een rode kleur. Het idee daarachter is dat de woorden van de belangrijkste mens in de Bijbel en heel de wereldgeschiedenis onze bijzondere aandacht verdienen. En dat is zonder twijfel waar. Hij is de unieke, eniggeboren Zoon van God. “Er is één God en één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus”, aldus Paulus (1Tim.2:5).

Maar als men dan Jezus’ woorden die Hij op aarde sprak rood markeert, dan stel ik voor om de woorden die Hij vanuit de hemel heeft doorgegeven, óók te markeren. Blauw, zou ik zeggen. Want zoals rood de kleur van de aarde is, zo is blauw de kleur van de hemel.

“Maar”, hoor ik iemand vragen, “hebben we zulke woorden dan?”. Het antwoord is: jazeker! Dezelfde Jezus die hier op aarde rondwandelde en onderwijs gaf aan het Joodse volk, heeft nadat Hij opgewekt uit de doden en verhoogd was aan Gods rechterhand, opnieuw gesproken. Vanuit de hemel riep hij een man die op weg was naar Damascus. Een vijand van Hem. En uitgerekend aan deze man heeft Jezus (inmiddels Christus Jezus) zoveel geheimen bekend gemaakt. Paulus werd afgevaardigd om namens Hem onder de natien “de onnaspeurlijke rijkdom van Christus” te prediken (Ef.3:8). Wat deze Paulus als een heraut bekend maakte en in zijn brieven heeft opgetekend zijn niet minder dan Jezus’ eigen woorden. Nu niet op aarde gesproken maar vanuit de hemel. Geen woorden die klonken in het Joodse land maar daarbuiten. Geen woorden die uitsluitend bestemd waren voor het huis van Israël maar voor de natien. Geen woorden van een vernederde Jezus maar een verhoogde Christus “boven alle overheid en volmacht”.

Als Jezus’ woorden op aarde al zo’n gewicht hebben, hoe hoog moeten we de woorden dan niet aanslaan die Hij vanuit de hemel sprak?! Heel de Schrift is van God geïnspireerd maar zouden we niet bovenal aandacht geven aan de hemelse woorden die de apostel Paulus als “leermeester van de natien” heeft mogen optekenen?

Reageer op Facebook

Delen: