GoedBericht.nl logo
English Blog

vervloeking voor wie?

12-11-2015 - Geplaatst door Andre Piet

index_4

Paulus sluit de eerste Korinthe-brief af (hfst. 16) met de volgende woorden:

21 Een eigenhandige groet van mij, Paulus.
22 Indien iemand de Here niet liefheeft,
hij zij vervloekt. Maranata!
23 De genade van de Here Jezus zij met jullie.
24 Mijn liefde is met jullie allen in Christus Jezus.

Vanwaar dat Paulus in vers 22 zo heftig afsluit met een vervloeking? Anathèma maranata! Het eerste woord is Grieks, het tweede komt uit het Hebreeuws (mara = vloek, ata= jij bent; vergl. Mal.3:9). Paulus spreekt deze dubbele vloek uit over degene die geen afiniteit (Gr. phileo) heeft met de Heer. Wat voor iemand is dat? Niet hier maar in de Galaten-brief krijgen we daar antwoord op. Want in die brief begint Paulus zo ongeveer met een anathèma over degenen die afwijken van het Evangelie dat hij predikt (Gal.1:8,9) en hoogstpersoonlijk van de Heer had ontvangen (Gal.1:11,12). De Galaten waren geroepen in de genade van Christus en nu lieten ze zich afbrengen tot een andersoortig Evangelie, dat geen Evangelie is (Gal.1:6). Ze vingen ooit aan met horen en geloof maar eindigden nu met werken en wet (Gal.3:2). Ze begonnen in Geest en eindigden in vlees (Gal.3:2). Zeer godsdienstig allemaal, dat wel. Inclusief het promoten van besnijdenis (5:3) en het onderhouden van dagen, maanden, vaste tijden en jaren (Gal.4:10) – maar niettemin: “vlees” oftewel mensenwerk.

De vloek van anathèma reserveert Paulus voor allen die in de naam van Christus, tekort doen aan zijn genade. Waar een prijskaartje komt te hangen aan wat volgens de Schrift om niet is. Zulke kapers waren er op de kust in de ekklesia’s van Galatië maar ook van Korinthe, zoals we weten vanuit de tweede Korinthe-brief (hfst.3). Wat is Paulus’ antwoord daarop en wat zet hij daar tegenover? Hij vat het samen in de navolgende laatste zinnen van zijn brief:

23 De GENADE van de Here Jezus zij met jullie.
24 Mijn LIEFDE (agapé) is met jullie allen IN CHRISTUS JEZUS.

Reageer op Facebook

Delen: