GoedBericht.nl logo
English Blog

“buiten Mij NIEMAND!”

08-08-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Het christendom rekent zichzelf tot de monotheïstische godsdiensten, d.w.z. ze belijden één God. Maar, zo haast men zich er altijd bij te vermelden, die ene God bestaat uit drie personen. God is in de ogen van het christendom niet één Iemand maar een gezelschap: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze drie zijn van eeuwigheid af, ieder op zich, God. Afzonderlijke personen maar tóch geen drie Goden. Waarom niet? Dat is een mysterie, zo luidt het ‘antwoord’.

Deze leer van de drieëenheid is de eerste en belangrijkste doctrine van alle bekende geloofsbelijdenissen. De belijdenis van Nicea of van Athanasius of een variant daarvan, staat aan de basis van (vrijwel) elke christelijke kerk of organisatie. Joden en moslims verwerpen deze doctrine hartgrondig als verkapt polytheïsme (=meergodendom). Immers, wat betekent het belijden van één God als dat niet één Iemand (Persoon) is? Dekt de vlag dan nog de lading? Hoe is het trouwens mogelijk dat de leer van de drieëenheid pas eeuwen na de apostelen haar beslag kreeg? Want dit staat vast: Jezus en de apostelen hadden nog nooit gehoord van het begrip ‘drieëenheid’! Of van de formule: één wezen, drie personen. In de Griekse Bijbel (het Nieuwe Testament) wordt tientallen keren gesproken van “God de Vader”. Paulus schreef:

…voor ons nochtans is er maar ÉÉN GOD, DE VADER, uit wie alle dingen zijn…
1Korinthe 8:6 (zie ook Efeze 4:6)

En Jezus sprak tot zijn Vader:

Dit nu is het eeuwige leven dat zij U kennen, DE ENIGE WAARACHTIGE GOD en Jezus Christus die U gezonden hebt.
Johannes 17:3

Zo bekend als de uitdrukking “God de Vader” in de Bijbel is, zo onbekend is de uitdrukking “God de Zoon”. Niet één keer komen we die frase in de Schrift tegen. Wel talloze keren: “de Zoon van God”. Dat is ook logisch, want als er één God is, namelijk de Vader, dan staat dat haaks op de uitdrukking “God de Zoon” maar het is daarentegen in volmaakte harmonie met de uitdrukking “de Zoon van God”. Waarbij de Zoon niet van eeuwigheid is, maar sinds Hij door “de kracht van de Allerhoogste” bij Maria werd verwekt (Lucas 1:35).

De essentie van de Bijbelse boodschap is niet complex of mysterieus maar simpel. Met recht: éénvoudig.

Want er is ÉÉN GOD en ook ÉÉN MIDDELAAR van God en mensen, de MENS Christus Jezus
1Timotheüs 2:5 

de ENIGE GOD, onze Redder, zij dóór Jezus Christus, onze Heer, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor heel de aeon, en nu en tot in al de aeonen! Amen.
Judas:25 

De Koning der aeonen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de ENIGE GOD (Gr: mono theo), zij eer en heerlijkheid tot in de aeonen der aeonen! Amen.
1Timotheüs 1:17 

IK ben JAHWEH en er is GEEN ANDER; buiten MIJ is er GEEN GOD (….) opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten MIJ NIEMAND is; IK ben JAHWEH, en er is GEEN ANDER, die het licht formeer en de duisternis schep, die de vrede maakt en het kwade schep; IK, JAHWEH, doe dit alles.
Jesaja 45:5-7 

Reageer op Facebook

Delen: