GoedBericht.nl logo
English Blog

van God los

29-06-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 

Twee berichten gisteren (28 juni), pal onder elkaar in de ‘de Telegraaf’. Tekenend voor het denkklimaat in ons land. De meeste aandacht ging naar het door de Tweede Kamer geaccepteerde wetsvoorstel om het onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Een gotspe. Onder het mom van het dier in bescherming te nemen, wordt godsdienstvrijheid de nek omgedraaid. Terwijl ook al met enige regelmaat proefballonnetjes worden opgelaten om de joodse besnijdenis te verbieden, dreigen de Joden nu voortaan gedwongen te worden hun kosher vlees uit het buitenland te betrekken. Totdat dat natuurlijk óók verboden wordt. Geweldig zo’n samenleving waar men de Schepper wegredeneert… Zonder nog enig benul van zin, bestemming en symboliek worden mensen beschouwd als dieren (wordt ook officiëel op de scholen onderwezen) en dieren dus ook hoe langer hoe meer als mensen.
Een zelfde soort verblinding klinkt door in dat andere bericht over de Tweede Kamer die wil, dat homovoorlichting in het onderwijs verplicht wordt gesteld. Spiritueel ‘van de verkeerde kant’ (=niet meer gericht op de Schepper-Vader) wil men nu ook onze kinderen graag wijs maken dat sex tussen mannen en mannen en vrouwen en vrouwen, heel normaal en natuurlijk is.

Begrijp me goed, het is allerminst mijn bedoeling te zeggen, dat tegen deze ontwikkelingen een dam opgeworpen zou moeten worden. Dat is niet alleen onbegonnen werk, het behoort ook niet tot de taak van hen die wél weten ‘waar Abraham de most vandaan haalt’. Waar het licht uitgaat wordt het nu eenmaal donker en God Zelf geeft de mensheid dan over in “verwerpelijk denken” (Rom.1:28). Wie zijn wij dan om daartegen politieke actie te ondernemen? De enige zinvolle taak die ons te doen staat in een  donkere wereld, is, om als sterren Goddelijk licht te laten schijnen.
Dat is met récht voorlichting!

Delen: