GoedBericht.nl logo
English Blog

“niet vele wijzen”

30-06-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken.
1Korinthe 1:26

De eerste hoofdstukken van 1Korinthe zijn geen prettige hoofdstukken voor voor wie hoog opgeeft over “de wijsheid van de wereld” en waarde hecht aan aanzien en prestige. De gelovigen die Paulus aanschrijft waren door de bank genomen geen mensen van statuur. Noch in academisch opzicht (“niet velen wijzen”), noch in politiek opzicht (“niet vele invloedrijken”), noch in maatschappelijk opzicht (“niet vele aanzienlijken”). Korinthe was een havenstad en kennelijk waren het meer de havenarbeiders en handwerklieden dan de ‘high society’, die zich door Paulus’ Evangelie geroepen wisten.

44% atheïstische hoogleraren
Aan bovenstaande tekst moest ik denken, toen ik deze week hoorde van een rapport, waaruit bleek dat van de Nederlandse hoogleraren een kwart agnost en bijna de helft atheïst is. Dat laatste is een uitzonderlijk hoog percentage wanneer we dit afzetten tegen 14% van de gewone Nederlandse bevolking. Waar zit ‘m dat in?
De Bijbel zegt dat Gods werken “met het verstand doorzien” worden (Rom.1:20). Populair gezegd: wie z’n boeren(!)verstand gebruikt weet uit de schepping dat er een Schepper is. Maar tegelijkertijd leert diezelfde Bijbel dat het juist ook “de wijsheid van de wereld” is, die afleidt van God. Dat hele systeem van vooronderstellingen, redeneringen en bevindingen is namelijk op voorhand dichtgetimmerd voor God. De wetenschap rekent slechts met wat zich via de zintuigen aan ons voordoet en daar (de onzienlijke) God buiten deze definitie valt, komt men dus ook niet bij Hem uit. Zo’n resultaat zit reeds ingebakken in het uitgangspunt. Wetenschappelijke uitspraken hebben daarom ook per definitie slechts (zeer) beperkte geldigheid. Maar het zijn vaak juist wetenschappers die, meer dan gewone mensen, daar niet aan willen. Vandaar dat Paulus ook schrijft dat de wereld juist door haar ‘wijsheid’ God niet gekend heeft (1Kor.1:21). Het zit hen te hoog in de bol.

wijs voor de wereld maar dwaas voor God – en vice versa
God heeft er plezier in om de wijsheid van de wereld te passeren, een lange neus naar haar te trekken en om vooral hen die in de ogen van de wereld dwaas zijn, uit te kiezen. Begrijp me goed, ook geleerden en mensen met accademische titels kunnen heus wel gered worden. Maar dat is dan niet dankzij maar ondanks hun geleerdheid en titels.

Delen: