GoedBericht.nl logo
English Blog

achterover vallen

09-04-2008 - Geplaatst door Andre Piet

 

Onze dochter Naomi bezocht zondag j.l. met een aantal vriendinnen een jeugdkerk waar de voorganger mensen de handen oplegde, waarna deze achterover vielen en opgevangen moesten worden. Ze vond het eng (“het leek net of ze epilepsie hadden”), maar haar werd verzekerd dat het in de Bijbel ook vaak voorkomt dat mensen vallen, zodra Gods Geest ze aanraakt.
Wat hiervan te denken?

ANTWOORD:
NOOIT lezen we in de Schrift dat gelovigen die geconfronteerd worden met God, achterover vallen. Als ze niet op hun benen (kunnen) blijven staan, dan knielen ze neer of werpen ze zich op hun aangezicht ter aarde (zie b.v. Joz.5:14; Lev.9:23; Richt.13:20; Dan.8:17, etc.). Voorover dus.

Als GOD mensen achterover doet vallen, dan is dat niet best…

1. Eli viel achterover van zijn stoel en brak daarbij zijn nek.

Toen hij melding maakte van de ark Gods, viel Eli achterover van zijn stoel naast de poort, brak zijn nek en stierf.
1Sam.4:18

Het was de vervulling van een tevoren aangekondigd oordeel (1Sam.3:11-13).

2. Het ongelovige Israël zou achterovervallen, omdat zij het Woord van de HERE devalueerde tot wetten en eisen.

Zo zal voor hen het woord des HEREN zijn: wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat, opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te pletter vallen, verstrikt en gevangen worden.
Jesaja 28:13 (vergl. Jes.8:15)

Ook hier geen zegen maar een vloek.
3. Zie voor het terugdeinzen in Joh.18:6, de voetnoot onderaan.

Achterovervallen is (in de Bijbel althans) een uitbeelding van een ontluisterend, Goddelijk oordeel. Het treft hen die het Woord van God niet willen horen danwel dit Woord verdraaien… Waar we tegenwoordig het fenomeen steevast in charismatische bijeenkomsten tegenkomen, zijn we met deze vaststelling op voorhand gewaarschuwd.
De enige andere keer waarbij we óók lezen van een mens die achterover valt, is wanneer deze wordt aangevallen door een slang (Gen.49:17). Ook niet direkt een aanbeveling…

Hieronder een filmpje van een massa-bijeenkomst (of one-man-show, zo u wilt) van Benny Hinn, die mensen bij honderden (letterlijk, maar in elk geval figuurlijk) op hun achterhoofd laat vallen
Kijk en huiver.

 

———————————————————-
voetnoot:
Als voorbeeld van achterovervallen wordt ook wel eens gewezen op de soldaten die Jezus gevangen kwamen nemen. Toen Jezus zei “IK BEN (het)” deinsden ze en masse terug en vielen ze ter aarde (Johannes 18:6). Er is hier echter geen sprake van achterover vallen, maar alleen van terugdeinzen en ter aarde vallen. Hoe deze mensen ter aarde vielen (op hun aangezicht of achterover) staat er niet bij. Overigens is hier geen sprake van gelovigen…

Delen: