GoedBericht.nl logo
English Blog

troonsafstand

01-02-2013 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_8

12 Laat dan de zonde niet langer als koning heersen
in uw sterfelijk lichaam,
zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen
(…)
14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren,
want gij zijt niet onder de wet,
maar onder de genade.
-Romeinen 6:12-14- (NBG51)

Weinig mensen zullen tot deze week het woord ‘abdicatie’ hebben gekend. Maar sinds onze Nederlandse vorstin heeft aangekondigd binnenkort afstand te zullen doen van de troon (=abdicatie), kwam het woord regelmatig in het nieuws. In het bovenstaande vers is ook sprake van “niet langer als koning heersen”. Enkele verzen eerder zette Paulus uiteen (Rom.5:21) dat “de zonde heerst in de dood”, d.w.z. alle nakomelingen van Adam zijn onderworpen aan de dood en missen daarmee hun doel (=zonde).

Het Goede Bericht is echter dat er nieuw leven is sinds Christus uit de doden is opgewekt (Rom.6:9,10). En allen die met Hem verbonden zijn delen in deze “nieuwheid des levens” (Rom.6:4). Dat is geen ideaal maar een gegeven. ZO rekent God en zo zouden ook zij die Hem geloven, rekenen. Dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus (Rom.6:11)!

Dat de zonde niet langer als koning zou heersen in ons sterfelijk lichaam, betekent dus uitdrukkelijk geen strijd tegen de zonde, zoals dit gewoonlijk wordt uitgelegd. Want nergens wordt een mens meer beheerst door de zonde, dan juist wanneer hij er tegen strijd! Niet alleen de seculiere mens die geen rekening houdt met God wordt beheerst door de zonde, maar de religieuze mens net zo goed. Sterker: des te meer! Ik mag niet begeren… ik mag niet begeren… ik mag niet begeren. De zonde wordt een obsessie!

Vers 14 laat duidelijk zien dat juist onder de wet, de zonde heerschappij voert over de mens. Daarentegen onder de genade verneemt de mens dat hij is ééngemaakt met de opgewekte Christus en dood is voor de zonde. Dat is geen oproep maar een blijde tijding!
En in dat geloof leven we onbekommerd voor God.

Reageer op Facebook

Delen: