GoedBericht.nl logo
English Blog

tot jaloersheid wekken – hoe?

11-12-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Vaak heb ik in preken de oproep gehoord dat christenen door hun levenswandel anderen tot jaloersheid zouden moeten wekken. Ons gedrag zou zo aantrekkelijk moeten zijn dat anderen dat zouden willen overnemen. Ik geloof daar niets van. Begrijp me goed: ik geloof dat het van belang is dat ons gedrag in overeenstemming is met wat we zeggen en leren (Tit.1:16). In het Engels zegt men: walk your talk. Dat lijkt mij trouwens vanzelfsprekend voor iedereen die geloofwaardig wil zijn.

Maar het idee dat we mensen om ons heen jaloers moeten maken op onze levenswandel is misleidend. Want dat streven maakt dat we ons gaan toeleggen op de buitenkant. Op wat anderen van ons kunnen zien. Zodat we imponeren met ons gedrag. Een ander woord voor dat streven is… schijnheiligheid. Onlangs bleek uit een onderzoek dat christenen veelal als hypocriet te boek te staan. D.w.z. zich mooier voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Is dat het resultaat van wat ze elke zondag te horen krijgen?

Wat heeft het voor zin om te preken dat christenen goed moeten overkomen op de buitenwacht? Wie van harte gelooft heeft die zorg niet want wat écht is zal tóch wel blijken. En voor wie niet van harte gelooft… wát valt er over te brengen? Met de focus op gedrag en ‘marketing’ promoot men (zonder het te beseffen) hypocrisie. Juist daarop knapt de wereld af. En terecht.

De meerwaarde van mijn leven zit ‘m niet in mijn gedrag. Misschien dat mijn buurman zoveel aardiger, leuker en netter is dan ik. Het zou zo maar kunnen. Maar ik mag het Woord kennen zodat ik weet heb van een zekere verwachting en van de liefde GODS. Dáár kan ik anderen jaloers mee maken! Niet door aandacht te vragen voor mijn gedrag maar door te wijzen op de GOD die de Redder is van alle mensen! Niet ons doen en laten maakt ons aantrekkelijk maar het Woord dat in ons hart en in onze mond is. Hoe zouden mensen daarop jaloers kunnen worden als ze dat niet te horen krijgen?

Hoe geloven van wie zij niet gehoord hebben?
Hoe horen zonder prediker?
-Romeinen 10:14- 

Reageer op Facebook

Delen: