GoedBericht.nl logo
English Blog

tot geloof komen?

19-12-2013 - Geplaatst door Andre Piet

index_2

In de modernere Nederlandse bijbelvertalingen (NBG51 en NBV) komen we vele malen de uitdrukking ’tot geloof komen’ tegen. Een paar voorbeelden.

Handelingen 4:32
En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren (lett. geloofden), was een van hart en ziel…

1Korinthe 3:5
Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt (lett. jullie geloven), en wel zoals de Here dit aan een ieder geschonken heeft.

1Korinthe 15:11
Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij, en zo zijt gij tot het geloof gekomen (lett. geloven jullie).

zie o.a. ook Joh 5:44; Hand.2:44; Hand.16:34; Hand.21:25; 1Kor.15:2; 1Kor.2:16; 2Thes. 1:10; Hebr. 4:3; Jud. 1:5

Geloven blijkt in de Schrift veel simpeler te zijn dan het Nederlands idioom suggereert. Het is niet iets waar jij naar toe moet komen, integendeel, het komt naar jou toe. Het Woord komt via het horen bij een mens binnen (Rom.10:17) en als het de mens overtuigt… gelooft hij. M.a.w. het overkomt hem. Een mens wordt overtuigd. Geloven is daarom Gods prestatie – Hij geeft het (Ef.2:8,9).
Waaraan Paulus toevoegt: opdat niemand roeme.

 

Reageer op Facebook

Delen: