GoedBericht.nl logo
English Blog

terugblik studiedag

25-02-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

zondag j.l.
De belangstelling was nog groter dan het aantal aanmeldingen deed vermoeden. Ruim honderd mensen kwamen zondag af op het thema ‘nieuw licht op Genesis 1’. Het onderwerp is momenteel zeer sterk in de belangstelling (200-ste geboortejaar Darwin) en het tumult (Knevel, EO, folder) van de laatste weken heeft dat nog eens versterkt.

Genesis 1: dag-notities
De studiedag was een vervolg op de studie die ik een paar weken eerder had gegeven over  de toledot (=documenten) en het ontstaan van het boek Genesis. Genesis is een compilatie van documenten (onder redaktie van Mozes) die stammen uit de allervroegste tijden. Het is helaas wegvertaald in onze Bijbels, maar Adam zelf heeft het eerste boek geschreven. Gen.5:1 spreekt (letterlijk weergegeven) over “het boek van documenten van Adam”, daarbij doelend op de voorgaande hoofdstukken. Deze studiedag waren de eerste documenten (Genesis 1) in Adams boek, het onderwerp: “de documenten van hemel en aarde” (Gen.2:4). Adam heeft in de hof van Eden rechtstreeks genoteerd wat God gesproken heeft over de schepping… mét vermelding van de dagen waarop hij dit noteerde. “Dag één”, “tweede dag”, “derde dag”, etc. De dagen van Genesis 1 zijn de dagen waarop Adam verslag gedaan werd! Dát was eye-opener nr. 1 van de studiedag.

niet in zes dagen geschapen
Alle klassieke vragen rond de dagen van Genesis 1, zoals:
* hoe kan er sprake van dagen, avonden en morgens zijn zonder zon?;
* waarom hield God nachtrust?;
* hoe kan Gen.1 de schepping van man en vrouw in één dag onderbrengen terwijl we uit Gen.2 weten dat er geruime tijd tussen de schepping van Adam en Eva gelegen heeft?
* etc.
verdwijnen zodra we onderkennen dat Adam de dagnummers heeft vermeld waarop hij de tien monumentale woorden van God optekende. De dagen van Genesis 1 spreken van de allereerste week van de mens. Niet: de eerste week van de schepping. De wereld is niet in zes dagen geschapen. En zo heeft Knevel tóch een beetje gelijk…

restitutie-leer?
De tweede eye-opener van de dag, volgt uit de conclusies van de eerste bijeenkomst. Als de dagen van Genesis 1, dagen van notitie zijn, dan vervalt daarmee ook de grond voor de restitutie-leer. Met name dit punt zal voor een aantal luisteraars zwaar te verteren zijn. Ik herken dat, want ook ik heb jarenlang gemeend én onderwezen dat de dagen van Genesis 1 dagen van herstel waren. Al had ik overigens al langer m’n twijfels over de smalle basis voor deze opvatting.

vergankelijk ontworpen
Enfin, zondag heb ik de stoute schoenen aangetrokken en betoogd dat de aarde woest en ledig werd… geschapen. En deze overwegingen voerden mij tot nog een een andere ontdekking: deze schepping is vergankelijk by design (Rom.8:20). “Niet vrijwillig”, schrijft Paulus, d.w.z. het is niet de keuze van het schepsel. Eén en ander demonstreert dat er bij GOD nooit iets mis is gegaan. Vanaf de aanvang bedoelde GOD dat deze schepping van voorbijgaande aard zou zijn. Hij schiep een duistere wereld (de oude schepping) om Zijn licht (de nieuwe schepping) zichtbaar te maken. De eerste Adam was noodzakelijk om bij “de laatste Adam” uit te komen.

vol bord
Het was al met al een behoorlijk vol bord dat het publiek zondag kreeg voorgeschoteld. In twee uur studie kwam wel héél veel voorbij. Van velen heb ik enthousiaste reacties over de dag ontvangen, al ben ik mij er van bewust dat de inhoud bij een categorie luisteraars (ook die het via het internet volgen) mogelijk zwaar op de maag ligt…
Mijn advies: overweeg alles open-minded en bepaal voor uzelf (bij het licht van de Schrift), of “deze dingen alzo zijn”.
———————————————–

Q&A – vragen n.a.v. de studiedag
eerste studie
tweede studie

Delen: