GoedBericht.nl logo
English Blog

terugblik ISA-avond

12-02-2005 - Geplaatst door Andre Piet

Woensdag j.l. werd in Rijnsburg het ISA (Interlinear Scripture Analyzer) min of meer feestelijk ’ten doop’ gehouden. Met zo’n zeventig mensen waren we bij elkaar voor de introduktie van het schitterende Bijbel-programma. Een drietal sprekers deden het woord. Menno Haayman liet in zijn verhaal doorklinken, wat zijn motivatie is voor zijn zijn aandeel in het ISA-werk. Kort gezegd: het Bijbel-programma is gemaakt voor ‘Bereërs’ die dagelijks en digitaal in de Schriften na willen gaan “of deze dingen alzo zijn”. André de Mol (de creator van het programma) demonstreerde vervolgens in zijn presentatie wat met het ISA-programma zoal mogelijk is aan geavanceerde zoek-mogelijkheden. Na de pauze heb ikzelf uiteen gezet dat er nooit tevoren een tijd was waarin de originele Schriften zo gemakkelijk en vrij toegankelijk waren als juist vandaag! Alle mogelijke vormen van Bijbel-informatie zijn tegenwoordig met een druk op de knop beschikbaar voor vrijwel iedereen die daar interesse voor heeft. Daar komt bij dat kerkelijke instituten vandaag nauwelijks meer in staat zijn, gelovigen daarin te hinderen. Zeker, de duisternis om ons heen, neemt hand over hand toe. Dat hoeft ons niet te verbazen, want dat is wat op grond van de Schrift te verwachten was. Maar is het niet geweldig dat onder deze omstandigheden het licht van Gods Woord des te adequater in staat is ons pad te verlichten?!

Delen: