GoedBericht.nl logo
English Blog

terugblik goedbericht studiedag

14-10-2008 - Geplaatst door Andre Piet

Afgelopen zondag beleefden we de primeur van een zondagse Goedbericht studiedag in Zoetermeer. En dat was een succes! Met ruim tachtig mensen waren we bijeen om ons te verdiepen in wat wat Paulus in de Romeinen-brief leert over “de gerechtigheid van God”. Tussen de beide bijeenkomsten was ruimschoots tijd gereserveerd voor lunch en ontmoeting. Uit heel wat reacties maken we op dat herhaling zeer op prijs gesteld zou worden en daarom overwegen we om zo’n ontmoetingsdag in het vervolg vaker te organiseren. 

Nog dezelfde dag waren de beide studies in MP3 en powerpoint op de goedbericht-site geplaatst zodat u ze nog eens rustig kunt beluisteren en bekijken. Later deze week volgen ook nog de video-opnamen.

Gods gerechtigheid …
1. … betekent: God doet recht. Niet door te eisen maar door Zijn belofte te vervullen (Rom.3:21);
2.  …wordt gerealiseerd, niet op grond van óns geloof IN Jezus Christus, maar op grond van het geloof VAN Jezus Christus. Dát zouden we geloven (Rom.3:22);
3. … wordt openbaar, niet door de mensheid te veroordelen, maar door haar, om niet, te rechtvaardigen (Rom.3:23,24, 26);
4. … staat niet slechts tegenover de ongerechtigheid van de mens, maar ook en vooral tegenover de eigen gerechtigheid van de mens. Eigen werken (jodendom) of eigen geloof (christendom) als rechtvaardigingsgrond, demonsteert onbekendheid met Gods gerechtigheid (Rom.10:3).

In deze vier punten zijn beide studies van zondag (naar ik meen), goed samengevat.

Link naar studie  I en studie II

Delen: