GoedBericht.nl logo
English Blog

Stichting GoedBericht

Wekelijks bereikt GoedBericht.nl vele duizenden bezoekers. De site voorziet met talloze weblogs, mp3’s, video’s en powerpoints in een grote behoefte aan écht goed nieuws. Maar ook aan solide, fris en vernieuwend, Bijbels onderwijs. Alles op www.goedbericht.nl wordt principieel gratis aangeboden. Dat geldt ook voor al het werk dat daarmee verband houdt zoals onderwijs, predikatie, hulpverlening, het afleggen van bezoeken, bijdragen aan begrafenissen, bruiloften, enz. Alles vindt plaats onder het motto: het Goede Bericht is om niet en daarom willen we het om niet aan iedereen doorgeven (zoals Paulus beschrijft in 1Korinthe 9:18). Zou er in deze verwarrende tijd, waarin we “de Dag” zien naderen, een belangrijker taak zijn, dan het doorgeven van “het Goede Bericht”? D.w.z. het machtige Evangelie, zoals dit ooit door de apostel Paulus onder de natiën werd bekendgemaakt?

Wilt u delen in deze arbeid, dan kunt u een bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van Stichting Goedbericht. Mocht u van de ontvangst van uw gift graag een bevestiging ontvangen, vermeld dan bij de donatie even uw email-adres. Verder reageren we niet persoonlijk op donaties maar zeggen van harte ‘dank U wel’ voor alle support!

Ik dank mijn GOD… in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan het Evangelie (= het Goede Bericht)…
Paulus in Filippi 1 vers 4 en 5

Woordvoerder van Stichting GoedBericht en beheerder van www.goedbericht.nl is André Piet.

Stichting GoedBericht is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De fiscale voordelen van de ANBI zijn:

  • Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Doneren via PayPal richten aan info@goedbericht.nl

Uit de statuten van de Stichting:

De stichting heeft ten doel:
1. a. het ondersteunen en bevorderen van de Bijbelse boodschap zoals deze wordt uitgedragen op de website www.goedbericht.nl;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
c. de stichting beoogt niet het maken van winst.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van bijbelstudies, lezingen en het organiseren van andere evenementen overeenkomstig het doel van de stichting.

Download informatie over

ANBI-2020
ANBI-2019
ANBI-2018