GoedBericht.nl logo
English Blog

spoken zien

08-02-2008 - Geplaatst door Andre Piet

 

Tijdens een Bijbelavond deze week werd me gevraagd naar Jesaja 34:14.

Hyena’s treffen daar wilde honden aan, veldgeesten ontmoeten elkander; ja, daar zal het nachtspook verwijlen en een rustplaats voor zich vinden.

Veldgeesten? Nachtspoken? In de Bijbel?

Het woord dat de NBG-vertalers hier weergeven met ‘veldgeesten’ is in het Hebreeuws het meervoud van ‘seïr’, dat letterlijk ‘harig’ betekent (zie Gen.27:11,23: behaard). Behalve de weergave ‘veldgeesten’ (hier en nog een paar keer) wordt het alle overige keren vertaald met ‘bok’ (geitebok). Bijvoorbeeld in Leviticus 16:7

Hij zal de twee bokken nemen en ze voor het aangezicht des Heren stellen bij de ingang van de tent der samenkomst…

Er is geen enkele reden om in Jes.34:14 van deze lezing af te wijken en i.p.v. aan geitenbokken aan veldgeesten te denken. Wie dat wel doet, die schiet een … juist ja.

Met het zogenaamde nachtspook is het al niet anders gesteld. Het woord dat in het Hebreeuws gebruikt wordt, komt maar één keer voor in het OT (lillith; Str.3917) en is afgeleid van het woord voor ‘nacht’ (lailah). De Staten Vertaling heeft het over ‘nachtgedierte’ (de Concordant Version over ‘nachtuil’). Volkomen terecht.

Jesaja 34:14 heeft het over hyena’s, wilde honden, bokken en nachtgedierte (uilen?). Een zeer realistische schildering. Dat het gebied van Edom er na haar verwoesting spookachtig en verlaten bij zal liggen, is zeker waar. Men leze het hele hoofdstuk.
Maar dat is nog geen reden om spoken te zien…

Delen: