GoedBericht.nl logo
English Blog

sophia – wat is wijsheid?

22-09-2012 - Geplaatst door Andre Piet

We (her)kennen waarschijnlijk allemaal wel het Griekse woord voor wijsheid: sophia. Vooral bekend door het woord filosofie, dat is: genegenheid voor wijsheid. Wat echter nauwelijks bekend is, is dat dit Griekse woord vermoedelijk is afgeleid (zie lexicon Spiros Zodhiates*) van het Hebreeuwse woord tsophiem (Strong 6822). Dat woord komt nogal eens voor in het ‘Oude Testament’ (36x). Een drietal voorbeelden:

1Samuel 14:16
… de uitkijkposten van Saul te Gibea…

Hooglied 7:4
de toren van de Libanon, uitziende op Damascus.

Micha 7:7
maar ik zal uitzien naar de HERE

Werpt deze Hebreeuwse achtergrond niet een buitengewoon licht op wat sophia is? Wijsheid heeft te maken met uitzicht! Uitzicht dat men dankt aan de hoge plaats waarop men zich bevindt.  Met sophia is men in een positie om verder te kijken dan degenen die op gewoon aards niveau waarnemen. Sophia biedt overzicht over het geheel, zodat men de dingen in groter perspectief kan zien. Meestal wordt tsophiem in de Hebreeuwse Bijbel gebruikt i.v.m. uitkijkposten, wachttorens die waren gebouwd om naderend gevaar te onderkennen. Al deze facetten geven een treffend beeld van wat wijsheid volgens de Schrift is! Kennis biedt inzicht maar wijsheid geeft uitzicht. Uitzicht dat men te danken heeft aan Hem die ons door zijn Woord met recht ‘op de hoogte stelt’. Want “het begin der wijsheid is de vreze des HEREN” (Spreuken 1:7).


* Spiros Zodhiates bij Strongnummer 4680 SOPHOS:

… derived probably from the Heb. sophim, signifying watchmen. The Greek apperently derived their sophia from this sophim. In the O.T. these watchmen used to ascend to the mountains so that they might see all around (Num.23:14)…

zie ook dit citaat uit  ‘Models of the History of Philosophy’, edited by Giovanni Santinello.

Delen: