GoedBericht.nl logo
English Blog

de eerste opstanding

26-09-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Vraag:

In Openbaring 20:1-6 wordt gezegd dat de martelaren die omgekomen zijn tijdens het regime van “het Beest”, zullen opstaan, voorafgaand aan “de duizend jaren”. Dit wordt “de eerste opstanding” genoemd. Maar gaat de opstanding waarover Paulus spreekt in 1Thesslonika 4 (“weggerukt in wolken, de Heer tegemoet”) niet vooraf aan  die tijd van “de grote verdrukking”? Hoezo dan “eerste opstanding”?

Antwoord:

De Bijbel onderscheidt twee soorten opstanding:
1. “opstanding UIT de doden” (o.a. Lucas 20:35) en
2. “opstanding DER doden” (o.a. Hebr.6:2).

De “opstanding UIT de doden” is een opstanding van een selecte groep waarbij “de overige doden” in het graf achterblijven (Openb.20:5). Elders wordt dit genoemd “de opstanding der rechtvaardigen” (Lucas 14:14) en “de opstanding van leven” (Johannes 5:29). Vergelijk deze opstanding met die van Lazarus. Jezus riep “Lazarus, kom uit!” (Joh.11:43). Hij werd bij name genoemd opdat de anderen die ter plekke begraven lagen, zouden blijven liggen.

“De opstanding DER doden” vindt plaats wanneer alle (resterende) doden opstaan. Deze opstanding zal zijn “na de duizend jaren” (Openb.20:5), bij de grote witte troon (Openb.20:12). Dit is “de opstanding van oordeel” (Joh.5:29).

“De eerste opstanding” is niet zozeer een moment maar een soort opstanding: andere doden blijven in het graf achter. Het is een opstanding die plaatsvindt in een reeks van momenten. (1a) De eersteling Christus tweeduizend jaar geleden. (1b) De “wegrukking” in 1Thes.4 is de volgende in de reeks. (1c) Daarna de opstanding van de rechtvaardigen, 75 dagen na de grote verdrukking (de 1335 dagen in Daniel 12). (1d) En dan is er ten slotte nog de opstanding van de martelaren, pal voorafgaand aan de duizend jaren, genoemd in Openb.20. Feitelijk is deze opstanding, de laatste binnen de categorie “de eerste opstanding”.

Samengevat: “de eerste opstanding” is de opstanding uit de doden, die plaatsvindt op meerdere tijdstippen (1a, 1b, 1c en 1d), maar allemaal voordat de duizend jaren aanbreken (Openb.20:5).

Delen: