GoedBericht.nl logo
English Blog

slechts enkelingen…

17-09-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images.12

Omdat het de ene GOD is die wil dat alle mensen gered worden (1Tim.2:4) is Hij ook de Redder van alle mensen (1Tim.4:10). Dat is Paulus’ getuigenis dat hij onder de natien, onder spot en hoon, mocht verkondigen en leren. Maar zo universeel als redding uiteindelijk zal zijn, zo sporadisch is redding in deze boze aion. Eén en ander hangt met elkaar samen en dat wil ik in deze blog laten zienen aan de hand van de Romeinen-brief.  God redt namelijk door middel van geloof in het Evangelie*. In hoofdstuk 1 schrijft Paulus:

Want het evangelie beschaamt mij niet;
want het is een kracht Gods tot redding
voor een ieder die gelooft,
eerst voor de Jood,
maar ook voor de Griek.
-Romeinen 1:16-

Het Evangelie is een goed bericht, een mededeling. Voor zover er iets mee te doen is, is het te geloven met het hart en met de mond daarover te spreken.

Want indien u met uw mond belijdt,
dat Jezus Heer IS,
en met uw hart gelooft,
dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult u gered worden
-Romeinen 10:9-

De boodschap aangaande deze uit de doden opgewekte Christus, werd eerst verkondigd aan de joodse natie. Maar zoals ze Jezus ooit kruisigden verwierpen ze ook dit Evangelie. Men struikelde over “de Steen des aanstoots”. En Paulus verklaart waarom:

Omdat het hierbij niet uitging van geloof,
maar van werken.
Zij hebben zich gestoten aan de Steen des aanstoots…
-Romeinen 9:32-

Van het Joodse volk getuigt Paulus dat ze godsdienstige ijver hadden, maar zonder verstand (Rom.10:2). Het Woord van God was voor hen een verzameling opdrachten (>werken) in plaats van een belofte en een goed bericht. Dat werd hen fataal. Paulus spreekt met hartzeer Jesaja na:

Al was het getal van de kinderen Israels als het zand der zee,
het overschot zal gered worden…
-Romeinen 9:27-

Stelt u zich voor: Israël, het uitverkoren volk. Toch wordt slechts een kleine rest onder hen gered. Waarom? Omdat ze niet godsdienstig zijn? Nee, juist omdat ze godsdienstig zijn en hun redding menen te kunnen verdienen! Dit is onmogelijk, want God is een Redder om-niet.

Want onbekend met Gods gerechtigheid
en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden,
hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.
-Romeinen 10:3-

Vandaag is het niet anders dan in Paulus’ dagen. Slechts enkelingen geloven het Evangelie. Niet omdat het Evangelie zo moeilijk is, maar juist omdat het zo simpel is. Het is geen goedkope aanbieding maar een goed bericht. Een mededeling dat de dood is overwonnen is en teniet gedaan zal worden!  Kan het simpeler? Maar wie gelooft het? De mensen die geacht wordt het te vertellen (christenen), haten deze boodschap gewoonlijk en noemen het een dwaalleer. Zij ‘evangeliseren’ op straffe van hel en verdoemenis die zij ‘de eeuwige dood’ noemen…  Toch kan dit religieuze ongeloof niet verhinderen dat God eenmaal alle credits zal ontvangen… van iedereen.  Ook van hen.

Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here:
voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
-Romeinen 14:11-

God redt d.m.v. het gelovig aanroepen van zijn Naam. Nu zijn dat relatief enkelingen. Maar aangezien GOD garant staat de Redder van allen te zijn, zal eenmaal iedereen Hem daarvoor alle lof toebrengen!

—————————–

* Later zal God de rest van de mensheid redden door zien.

Reageer op Facebook

Delen: