GoedBericht.nl logo
English Blog

secundair?

24-08-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Er staat een generatie op die niet zoekt naar instituten, maar naar mensen… de avant-garde van het christendom, die door de Geest gedreven wordt en de buitenwijken ingaat om het evangelie te brengen… Daarbij gaat het niet om discussies over homoseksualiteit, de alverzoeningsleer of andere secundaire zaken. Het gaat om Jezus alleen.

Bovenstaande uitspraak deed Otto de Bruijne op het Flevofestival afgelopen weekend (geciteerd in het Friesch Dagblad van 22 augustus). Ik heb geen goed idee van de context van de uitspraak en daarom beperk ik me tot de uitlating  zelf.

Ik kan Otto de Bruijne bijvallen wanneer hij stelt dat jonge mensen vandaag weinig interesse tonen in instituten. Evenals de Bruijne ben ik daar niet rouwig om. Laat het alsjeblieft gaan om de boodschap en niet om door mensen opgebouwde organisaties. Want die hinderen daarin meer dan dat ze bijdragen.

Dat ik aandacht vraag voor dit citaat, is vanwege de tegenspraak die ik er in bespeur. Enerzijds de loftrompet steken over mensen die moedig de buitenwijken ingaan om het Evangelie te brengen. Met de prachtige toevoeging: “het gaat om Jezus alleen”. Maar wat vaag om vervolgens in één adem homosexualiteit en alverzoeningsleer als “secundaire zaken” weg te zetten. Alsof hier geen duidelijkheid over zou zijn.
Nu is het waar dat homosex in de Bijbel nauwelijks een item is. Maar om een tegengestelde reden, dan die de Bruijne hier suggereert. Homosex wordt als vanzelfsprekend onnatuurlijk geacht. Niet als ethisch oordeel maar als natuurkundig feit. En ook vanwege het denken dat daarachter schuilgaat. Men leze Paulus’ uiteenzetting in Romeinen 1 over de link tussen Schepper-schepping en mannelijk-vrouwelijk.

En dan “de alverzoeningsleer” dat door de Bruijne in het rijtje secundair wordt geplaatst. Ik vraag me af als ik dit lees, wat erger is: alverzoening een godsgruwelijke dwaalleer noemen of het als secundair bestempelen? Ik ga voor het laatste, denkend aan de woorden ‘waart gij maar koud of heet, maar omdat gij lauw zijt, zal ik u uit Mijn mond spuwen’ (>Openb.3:15,16). Het Evangelie van GOD is de boodschap dat Hij in Zijn Zoon, “de Redder der wereld” is! Secundair??? Dat IS het Evangelie meneer de Bruijne! Want als Jezus niet ALLEN redt, dan hangt het kennelijk van meer af dan “Jezus ALLEEN“…

Delen: