English blog

Romeinen 9:33 – de eerste steen gelegd

02-08-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Zoals geschreven staat: “neem waar!, Ik plaats in Sion een steen van aanstoot en een rots van een valstrik en die vertrouwt op Hem, zal niet beschaamd worden”.

Paulus citeert hier Jesaja (28:16) die reeds voorzegde dat God zelf, in Sion een Steen zou plaatsen. Het spreekt van de Messias die in Sion (Jeruzalem) zou worden opgewekt uit de doden. Daarmee legde God de eerste steen van een nieuw Godsgebouw. Het is een historisch feit dat elke andere gebeurtenis uit de geschiedenis in de schaduw stelt. Solide en vast als een rots.

Deze rots is ook een valstrik of struikelblok. Want wie niet wil rusten op die steen maar zelf een “eigen gerechtigheid zoekt te doen staan” (10:3) die struikelt over de steen die God heeft neergelegd. Want het is of vertrouwen op Gods handelen of zelf menen te moeten werken. Wit of zwart. Leven of dood. Meer smaken zijn er niet. Paulus getuigt van zijn broeders naar het vlees dat ze ijver voor God hebben, maar zonder besef (10:2). Dit typeert iedere religie.

Het goede bericht is dat GOD (door de Steen die Hij heeft neergelegd in Sion) de Redder is van alle mensen. Wie daarop vertrouwt, zal niet beschaamd worden!

Delen: