English blog

Jozua 24:15 – oproep tot keuze?

30-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Maar indien het kwaad is in uw ogen, JAHWEH te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: of de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, of de goden der Amorieten, in wier land gij woont.

Aan het einde van zijn leven blikt Jozua terug op Israëls geschiedenis en hoe GOD ooit aartsvader Abraham had uitgekozen en zijn beloften had gegeven. Hij had diens nageslacht naar Egypte doen trekken en uiteindelijk via Mozes hen op een machtige wijze uitgeleid en tenslotte onder leiding van Jozua in het beloofde land gebracht. GOD had Israël uitgekozen.

De woorden “kiest dan heden, wie gij dienen zult” worden meestal aangehaald om mensen aan te sporen voor GOD te kiezen. Maar dat is compleet uit z’n verband gerukt. Het idee is precies andersom! GOD had al lang zijn keuze voor Israël gemaakt en dit ook bewezen. En dat zou voor hen meer dan genoeg zijn om vanuit te leven. En mocht het volk dat niet blieven, nou dán moesten ze zelf maar kiezen. Dat is wat Jozua het volk voorhoudt.

Wie gelooft, heeft de keuzestress van de wereld niet. Omdat je simpelweg vertrouwt op Hem die reeds voor jou gekozen heeft!

Delen: