English blog

Galaten 1:1 – Paulus, afgevaardigde…

08-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus, afgevaardigde, niet van mensen, noch door een mens maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem opwekte vanuit de doden.

De Galaten hadden ooit het goede bericht van Paulus vernomen en zij waren daar zó blij mee! Maar sinds zijn vertrek waren er Judaïsten gekomen die leerden dat om rechtvaardig te leven, men aangewezen is op de regels van de wet van Mozes. Paulus reageert daarop enorm verontwaardigd, en legt dat in deze brief ook grondig uit.

Maar het eerste wat hij daarbij inbrengt, is zijn gezag. Wat Paulus zegt is niet zomaar zijn uitleg of mening. Hij was ook geen afgevaardigde van ‘de twaalf’ in Jeruzalem. Niet Petrus of Jakobus had hem geroepen of in zijn functie gesteld. Nee, Paulus spreekt met volmacht, als afgevaardigde van Jezus Christus zelf.

Wat Paulus optekent, zegt hij namens degene die door GOD de Vader is opgewekt uit de doden. Paulus was niet, zoals de twaalf, geroepen tijdens Jezus’ rondwandeling op aarde. Want pas na Jezus Christus’ opstanding en hemelvaart werd hij geroepen en afgevaardigd. Wil je weten wat Jezus Christus vandaag te melden heeft aan de natiën? Dan moet je bij Paulus wezen, afgevaardigde van Jezus Christus.

Delen: