GoedBericht.nl logo
English Blog

15. Is Henoch nooit gestorven?

Door het geloof is Henoch weggenomen (lett. overgezet) zodat hij de dood niet zag (SV: opdat hij de dood niet zou zien), en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen (lett. overgezet).
Hebreeën 11:5

Henoch werd overgezet (in het Grieks hetzelfde woord als in Handelingen 7:16: “overgebracht”) opdat hij de dood niet zou zien. Als er staat dat Henoch werd overgezet zodat hij de dood niet zou zien, dan kan het hier niet gaan om een natuurlijke, ouderdoms dood, want daar was hij nog láng niet aan toe (hij was b.v. nog lang niet op de helft van de leeftijd die z’n zoon zou bereiken). Henoch werd dus kennelijk overgezet om hem te bewaren voor een geweldadige dood. De goddeloze mensen tegen wie Henoch profeteerden (zie Judas: 14,15), zochten hem te doden en met het oog daarop heeft God hem overgezet of verplaatst. Het gaat er dus niet om dat Henoch nooit de dood zou zien, maar dat God hem spaarde voor een vroegtijdige, geweldadige dood. Henoch verdween. Waarheen weten we niet. Wel weten we dat ook hij uiteindelijk is gestorven. Immers, in Hebreeën 11:13 wordt gezegd: “in dat geloof zijn DEZE ALLEN gestorven”. Dus ook Henoch. Het is uitgesloten dat Henoch ten hemel is gevaren, want “NIEMAND is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen” (Johannes 3:13).

Delen: