GoedBericht.nl logo
English Blog

pro-Israël?

22-08-2014 - Geplaatst door Andre Piet

Afgelopen zondag zag ik op de website van ‘De Telegraaf’ de bovenstaande opmerkelijke afbeelding. In één van de grote steden van ons land was een demonstratie georganiseerd tegen het geweld van de Joodse staat tegen de Palestijnen in de Gaza-strook. De demonstratie trok vooral moslims maar tussen de demonstranten met hun spandoeken, stonden ook deze streng-Joodse mannen. Wat bezielt hen?

provocatie

Deze Joden kijken met lede ogen naar de staat Israël omdat ze geloven dat het zionisme een eigenmachtig vooruitgrijpen is op wat God belooft heeft te zullen doen. Zij vertegenwoordigen een standpunt dat honderd jaar geleden nog algemeen gangbaar was binnen het Jodendom. Zij geloven op grond van de Tenach dat het beloofde nationale herstel van Israël zal plaatsvinden op grond van bekering (Deut.30:1-3) en als de Messias zich bij die gelegenheid zal aandienen. Het zionisme zien zij als een provocatie waarvan geen enkel heil valt te verwachten. Volgens hen was het een daad van ongeloof om een staat op te richten, het recht in eigen hand te nemen en geweld te gebruiken tegen agressors, zoals nu tegen de Palestijnen in de Gazastrook.

het gelijk van een verguisde minderheid

Hoezeer deze Joden ook een minderheid vormen en verguisd worden onder hun volksgenoten, Bijbels gezien hebben ze hierin het gelijk aan hun kant. De huidige Joodse staat is weliswaar voorzegd in de Bijbel maar het is niet het beloofde herstel. Sterker nog: pas wanneer het Joodse land compleet verwoest zal zijn, zal het beloofde herstel van Israël beginnen (Ezech.36:33,34). Wanneer in het hele land geen levende inwoner zal zijn overgebleven (Jes.6:11) en de overlevenden hun toevluchtsoord zullen hebben gevonden buiten het land, in de woestijn. Wanneer zij zullen zeggen: “Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan” (Ezech.37:11). Voordat het trouwens zover zal zijn, zal er nog wel vrede komen (1Thes.5:3) maar deze zal vals blijken te zijn en ook van korte duur.

geen politieke stellingname

Wanneer we vandaag kennis nemen van wat er plaats vindt in dat kleine landje aan de Middellandse Zee en van het bloedvergieten aan beide kanten, hebben we wellicht de neiging om partij te kiezen in het conflict. Voor wie de Bijbel kent, is het niet moeilijk om in het streven van de Arabische volken om het Joodse volk te vernietigen, satanische motieven te ontwaren. Maar vergis u niet. Omdat de Islamitische volkeren Gods recht op het land betwisten (Joël 3:1,2), is daarmee niet gezegd dat het Joodse volk het dus wél met recht claimt. Want het land is niet van de Arabieren maar evenmin van Israël zonder meer. Het land is van God (Lev.25:23) en Hij heeft het beloofd te zullen geven aan een bekeerd Israël. Daarom zult u op de GoedBericht-site geen politieke stellingname tegenkomen. God is geen partij in dit conflict ook al spannen de strijdende partijen Hem graag voor hun karretje. God zwijgt… terwijl ondertussen de woorden van de Hebreeuwse profeten actueler worden dan ooit!

Delen: