GoedBericht.nl logo
English Blog

een email aan GoedBericht.nl

20-08-2014 - Geplaatst door Andre Piet

image3

De studies die ik mag geven en de blogs die ik schrijf hebben een bereik waar ik als beheerder van deze website vaak geen idee van heb. Wat ik publiceer wordt beluisterd, bekeken en gelezen door velen die ik niet ken. Dat blijkt niet alleen uit de bezoekersaantallen maar ook gebeurt het vaak dat ik van (mij) onbekende bezoekers, reacties krijg. Dat kan een vraag zijn of  een op- of aanmerking. Maar het mooiste voor mij zijn de reacties waarin blijkt hoezeer GoedBericht.nl mensen in aanraking brengt met het Evangelie. Waardoor de Schrift gaat leven en geloof (vertrouwen) wordt gewekt en levens worden veranderd. De meeste van zulke reacties zijn niet geschikt om te publiceren, persoonlijk als ze vaak zijn. Maar een paar dagen geleden ontving ik van iemand (mij verder onbekend) een email die me wel eens geschikt leek om te delen. Het illustreert hoezeer het Goede Bericht mensen zicht geeft op wie GOD is en die ons vertrouwen meer dan waard is.

Beste Andre Piet,

Na twee jaar als “stille” lezer en luisteraar leek het me wel gepast om in wat meer openbaar voor het vele werk te bedanken.
Ik heb nog maar een gedeelte van de website gelezen/ geluisterd maar datgene stimuleert erg om dingen opnieuw te bekijken.

Op welk moment te bedanken is vreemd omdat de omvang daarvan niet bekend is.
Een ketting reactie wordt op gang gezet die maar doorloopt en uitwaaiert in heel m’n (geloofs)leven.

Het is voor mij schokkend te merken hoe (in)gekleurd de Bijbel gelezen kan worden.
Vanuit wantrouwen of vanuit vertrouwen.

Wat me vooral bij blijft is dat God werkelijk te vertrouwen is en alles in Zijn hand heeft.
Dat God werkelijk God is.
Maar soms blijken we veel woorden nodig te hebben om dat weer bevestigd te krijgen.

Bedankt voor al de moeite en inspanning om de Bijbel weer tot een boek van genade en liefde terug te brengen.
Terug te geven zou ik haast zeggen.
Daar zal ongetwijfeld een hele weg aan vooraf gegaan zijn.

Bedankt dat u die wilde gaan.
Het is tot zegen van velen.

Ik weet dat het roemen in de Here is maar langs deze weg komt het ongetwijfeld ook wel weer bij Hem terecht.

Met vriendelijke groet van,
….

U begrijpt, zulke reacties, moedigen me des te meer aan om de blijde tijding, zoals Paulus deze onder de natiën bekend maakte, uit te bazuinen!

Reageer op Facebook

Delen: