GoedBericht.nl logo
English Blog

predikant over zondagsheiliging

11-06-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Dat moet voor veel kerkgangers die wekelijks in de kerk de tien geboden horen voorlezen, knap schokkend zijn. Te vernemen dat volgens de (vrijgem.) gereformeerde predikant Wierenga het sabbatsgebod niets met de zondag te maken heeft. Is het niet het sabbatsgebod dat ten grondslag ligt aan het idee van de zondagsheiliging? Zeker, maar geheel ten onrechte volgens ds.Wierenga.  Zonder omhaal stelt hij dat “in het hele Nieuwe Testament geen spoor is te vinden van de eerste dag van de week als rustdag”. Het Nederlands Dagblad dat hierover bericht (10 juni), meldt verder:

Volgens Wierenga mag een christen rustig werken op zondag. Of naar het eredivisievoetbal op tv kijken. Of naar een zwembad of restaurant gaan. Of een goed boek lezen en de kerkelijke pers bijhouden. “Ik laat mij geen enkel juk opleggen inzake welke dag ook, en dat ried Paulus ook de Galaten en de Kolossenzen aan”, schrijft Wierenga. “Dat is de vrijheid van een christenmens. En daarin moeten we elkaar ook niet de maat nemen.”

Goed van deze 78-jarige predikant om onomwonden te zeggen hoe deze vork, Bijbels gezien, aan de steel zit. Maar ligt het aan mij, dat zulke duidelijkheid vooral vernomen wordt van inmiddels gepensioneerde predikanten?

Delen: