GoedBericht.nl logo
English Blog

Piper jr., TikTok & de hel

21-04-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Abraham Piper is de zoon van een van de bekendste orthodoxe predikanten in Amerika: John Piper. Abraham heeft een TikTokaccount met bijna een miljoen volgers en zet zich af tegen het geloof dat hem van huis uit is overgeleverd. Vooral het leerstuk van de hel werd voor hem een afknapper. Hoe kan een God die “de wereld zó lief heeft” er een hel op na houden? Abraham kan dat onmogelijk met elkaar rijmen.

psychologisch onmogelijk

Maar Abraham Piper gaat nog verder: hij beweert dat veruit de meeste voorgangers en christenen die zeggen in een letterlijk hel te geloven, dat niet echt doen. Want zouden ze dat werkelijk doen, dan zouden ze geen normaal leven kunnen leven. Wie zou ooit nog relaxed op vakantie kunnen gaan of met vrienden plezier kunnen hebben, in het besef dat vele mensen om je heen afstevenen op een afgrond van louter ellende en in eeuwigheid (!) daar niet meer uitkomen? Zo wordt de hel immers omschreven: als een plaats waar men zonder uitzicht altijd in pijn en wroeging zal vertoeven. Abraham Piper stelt resoluut: daarmee leven is psychologisch onmogelijk.

verhard

Wat Piper jr. in deze beweert onderschrijf ik voor honderd procent. Welke liefhebbende ouder zou de gedachte kunnen verdragen dat hun kind in de hel vertoeft? Nimmer eindigend en hopeloos?! Wie zou zelfs maar één moment nog vrolijk en blij kunnen zijn als (de meeste) mensen om je heen, inclusief velen die je lief zijn, dit afschuwelijke lot zou wachten? Zo’n leer verdragen is slechts mogelijk wanneer het enkel een theorie is, zonder besef van de consequenties. Men onderschrijft de doctrine zoals de meeste mensen akkoord gaan met de cookies op een website: je hebt geen idee waar je ‘ja’ op zegt. Wie daarentegen bewust de leer van de hel beaamt kan niet anders dan een verhard hart hebben. Een eeltlaag op de ziel. Het concept van een hel dat naar haar aard uitzichtloos is, is een “lering van demonen” (1Tim.4:2). Slechts “de leugenaar van den beginne” is in staat zoiets te bedenken en de Schepper van hemel en aarde, hiervan te betichten. Het is een weerzinwekkend karikatuur van Hem die naar eigen zeggen, nooit laat varen de werken van zijn handen.

Schrift versus kerkleer

Ja, de GOD van de Bijbel laat niet met zich spotten. Zijn oordelen kunnen heftig zijn. Maar het is altijd ‘noodzakelijk kwaad’, nooit definitief en nimmer van harte (Klaagl.3:33). Ten opzichte van zijn goedertierenheid die levenslang is, duurt zijn toorn slechts een ogenblik (Ps.30:6). De Bijbel spreekt ook niet van ‘eeuwigheid’ maar van ‘aeonen’. Dat zijn wereldtijdperken die zowel een begin als een einde hebben. De Schrift kent trouwens ook geen ‘hel’ maar spreekt van Gehenna, dat is het dal van Hinnom bij Jeruzalem. Wat de Schrift in deze leert is van een totaal andere orde dan wat de kerkleer hiervan gemaakt heeft.

Abraham Piper kent het Evangelie niet. Hij onderkent wel dat wat hem als ‘evangelie’ aan de man is gebracht, geen blijde boodschap is. Daarmee doorziet de ‘afvallige’ Abraham scherp, wat zijn vader John al predikend ontgaat…

Delen: