GoedBericht.nl logo
English Blog

Paulus & het Koninkrijk Gods

26-05-2012 - Geplaatst door Andre Piet

En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen (Hand.28:30)

Petrus en de overigen van “de twaalf” predikten met het oog op het Koninkrijk dat zou komen. Het grote thema in het boek Handelingen is de vraag:

Here, herstelt Gij in deze tijd het koninkrijk voor Israel?
Handelingen 1:6

De rode draad in het boek is dat Israël en speciaal Jeruzalem, de boodschap aangaande de verrezen Messias afwijst. Synchroon daarmee zien we hoe de aandacht van “de twaalf” verschuift naar een dertiende apostel: “Saulus, anders gezegd Paulus”. Een verschuiving van Israël naar de natien. Van een glorieus begin in Jeruzalem naar uiteindelijk een gevangen apostel in Rome. Is daarmee “het Koninkrijk Gods” van de baan en niet langer een issue? Integendeel, juist Paulus blijft spreken over het Koninkrijk Gods. Dat deed hij in Efeze (19:8) en elders (20:25). En wanneer hij in Rome arriveert stelt hij dit onderwerp eveneens bij de Joodse leiders aan de orde, “van de vroege morgen tot de avond toe” (28:23). Hoezo? Wat had Paulus daarover te melden? Luister naar wat hij als conclusie verklaarde aan het Joodse gezelschap dat hem morrend verliet:

Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden WERD; die zullen dan ook horen!
Handelingen 28:28 

Paulus vertelde in Rome wat hij overal in de synagogen vertelde: de boodschap van het heil is niet langer gericht aan Israël maar aan de natien. Zonder onderscheid. Daarmee zou het Koninkrijk (voorlopig) ook niet openbaar worden maar verborgen blijven. Juist Paulus had daarover zoveel uit te leggen. Gedurende de twee jaar dat hij in Rome gevangen was, bleef hij dáárop dan ook hameren.

30 En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, 31 predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.
Handelingen 28 :30,31

 

Delen: