GoedBericht.nl logo
English Blog

Lucas versus Paulus?

24-05-2012 - Geplaatst door Andre Piet

 

VRAAG:
In Galaten 1: 16-18 schrijft Paulus dat hij na zijn roeping niet onmiddelijk naar Jeruzalem is gereisd maar eerst naar Arabië is gegaan en vervolgens terugkeerde naar Damascus. Pas drie jaar later ging hij naar Jeruzalem.
In Handelingen 9:23-26 daarentegen wordt niets gezegd over een bezoek aan Arabië maar de NBG-vertaling spreekt van slechts “verscheidene dagen” tussen zijn verblijf in Damascus en zijn bezoek aan Jeruzalem. Is dat niet tegenstrijdig?

ANTWOORD:
Inderdaad maakt Lucas in zijn verslag geen melding van Paulus’ verblijf in Arabië. Op zich levert dat geen conflict op maar de weergave “verscheidene dagen” (Hand.9:23) wekt inderdaad wel een tegenstrijdige indruk. De Staten Vertaling doet dit niet en spreekt van “vele dagen”. In 1Koningen 2:38,39 blijken “vele dagen” ook “drie jaren” te bestrijken.

Het Griekse woord hikanos in Hand.9:23 wordt een hoofdstuk eerder (8:11) vertaald met “lange (tijd)” en elders wordt het weergegeven met “niet weinigen” (1Kor.11:30), “talrijke” (Hand.9:26), “vele” (Hand.27:9) of “geruime” (Luc.23:8). Kortom, van een tegenstrijdigheid tussen beide verslagen in de grondtekst, is geen sprake. Paulus vult in de Galaten-brief aan wat Lucas in het boek Handelingen slechts onvermeld laat.

 

 

Delen: