GoedBericht.nl logo
English Blog

Paul Washer en het Evangelie

10-08-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

zeldzaam geluid
Paul Washer is een innemende en bewogen Amerikaanse evangelist. Ik heb diverse video’s (klik hier) van hem gezien op You Tube waarin hij op een zeldzaam indringende wijze predikt. Hij neemt daarbij geen blad voor de mond als hij zijn toehoorders aanspreekt. Ook niet als hij het b.v. heeft over feel-good-predikers in zij land á la Joël Olsteen, Benny Hinn of Robert Schuller. Paul Washer staat pal voor de ‘five points of calvinism’ (TULIP) (1), op een wijze zoals ik zelden van een reformatorische predikant heb vernomen.

heftige boodschap
In de boodschap van Paul Washer herkent men onmiddellijk wat mannen als Whitefield en Spurgeon in hun dagen ook vanaf de kansel hebben uitgedragen. Er is geen prediking die zozeer mensen daadwerkelijk beweegt zich te ‘bekeren’ als een boodschap waarbij de verschrikkingen en de eindeloosheid van de hel indringend geschilderd worden. Paul Washer gelóóft daarin en kan daarom ook oprecht en radicaal deze boodschap uitdragen. Voor hem is deze boodschap maar geen formeel leerstuk dat met de lippen beleden dient te worden (zoals tegenwoordig meestal het geval is), maar het ingrediënt bij uitstek dat de ernst van de prediking domineert. Zijn boodschap hoeft niet ‘opgeleukt’ te worden, ze is heftig in zichzelf. En velen worden geraakt en komen tot ‘bekering’…

NIET het Evangelie
Maar hoe ernstig deze boodschap ook gebracht wordt en hoeveel tranen ze bij zowel prediker of toehoorder ook moge teweegbrengen: het is NIET het Evangelie zoals Paulus dit onder de volken bekend maakte. Paul Washer  predikt NIET de ene GOD die wil dat alle mensen gered worden en daartoe Christus Jezus gaf tot een losprijs voor allen en daarom daadwerkelijk de Redder van alle mensen is (2). Nee, in plaats daarvan spreekt hij zijn publiek indringend toe, hoe verschrikkelijk het is om tot in alle eeuwigheden in de hel te verkeren. Mensen worden in zijn boodschap niet geraakt door de vreugde van “de heerlijkheid van het Goede Bericht van de gelukkige GOD” (3) maar bevangen door angst om in een verschrikking terecht te komen dat elke beschrijving tart. Een eindeloze hel, die de Schrift niet kent. Wat een verantwoordelijkheid heeft een prediker die GOD zó beledigt!

schijn-geloof
Een dergelijke prediking brengt vooral schijn-geloof voort waarbij mensen niet van harte hun vertrouwen stellen op GOD maar door bangheid gedreven worden. Neem de proef op de som en vertel bekeerlingen van zo’n boodschap maar eens dat GOD “de Redder van alle mensen is” en men zal (gewoonlijk geschokt) reageren in de trant van: als dát zo zou zijn, dan was ik nooit tot geloof gekomen. Voor mij is zo’n reactie de beste aanwijzing dat er kennelijk niet eens sprake is van geloof en liefde. Zou daar wél sprake van zijn, dan zou men uitroepen: “Wow, dat zou geweldig zijn!! Waar staat dat in de Bijbel?”.

De video’s die ik van Paul Washer zag, hebben me er eens temeer bij bepaald om met alles wat in me is de overweldigende heerlijkheid van het Goede Bericht uit te bazuinen!

—————————————————-

voetnoten

(1) Het woordje TULIP staat voor
1. Total depravity (totale verdorvenheid),
2. Unconditional election (onvoorwaardelijke verkiezing),
3. Limited atonement (beperkte verzoening),
4. Irresistable grace (onwederstandelijke genade) en
5. Perseverance of the saints (volharding der heiligen).

(2) Resp. geciteerd uit: 1Timotheüs 2 vers 4 en vers 6 en 1Timotheüs 4 vers 10. Paul Washer ‘verklaard’ de betekenis van het woord “alle” door het op te vatten als ‘allerlei’ of ‘alle soorten van’…. ‘Limited Atonement’.

 (3) 1Timotheüs 1 vers 11

meer info:
Evangelie versus christenheid 
16 Bijbelse feiten op een rijtje 
het dynamiet van het Evangelie

Delen: