GoedBericht.nl logo
English Blog

paasfeest 2001 anti-joods

10-04-2001 - Geplaatst door Andre Piet

 

Vroeg in de kerkgeschiedenis is besloten om het Paasfeest niet te laten samenvallen met het joodse Pesach. Volkomen ten onrechte, want het is juist van cruciale betekenis dat Jezus Christus stierf, uitgerekend op de dag die vooraf ging aan het feest van Pesach. Dit was de dag namelijk dat het Paaslam geslacht moest worden. “Want ook ons Paaslam is geslacht: Christus” (1Korinthe 5:7). En toen Christus vervolgens op de derde dag opstond uit de doden, viel dit samen met de dag van de (zogenaamde) eerstelingsgarve. Dat hier een wereld van symboliek achter schuil gaat laat ik nu even buiten beschouwing. Het gaat me er even om dat de meest elementaire gebeurtenissen uit de heilshistorie uitdrukkelijk samenvallen met markante data op de Hebreeuwse kalender. De christelijke traditie echter heeft zich daar ondubbelzinnig van gedistantieerd door heel andere kalenderprincipes te hanteren. Vlak vóór het begin van de (duistere!) Middeleeuwen is besloten dat Pasen gevierd moest worden op de eerste zondag in de lente, na volle maan. Tenzij deze dag zou samenvallen met het Joodse Pesach. Het jaar 2001 is zo’n jaar. Normaal gesproken had volgens de astronomische principes Pasen dit jaar gevierd moeten worden op zondag 8 april. Maar aangezien toen juist het feest van Pesach aanving moest de Paasdatum een week worden verschoven… Vandaar dus dat Pasen dit jaar gevierd wordt op zondag 15 april.

Het Paasfeest van dit jaar in het bijzonder herinnert ons aan de anti-joodse wortels van de christenheid. Aan een eigenmachtige godsdienst die liever zelf data verzint dan dat het zich conformeert aan de door God gegeven Hebreeuwse kalender (zie b.v. Leviticus 23). Een grote schande!

Delen: