GoedBericht.nl logo
English Blog

overal verkondigd IS of WORDT?

11-05-2004 - Geplaatst door Andre Piet

In Kolosse 1 vers 23 schrijft Paulus over het Evangelie dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel. Een uitspraak die vreemd aandoet wanneer je bedenkt dat Paulus deze woorden slechts enkele deccenia na de opstanding van Christus optekende. Dat het Evangelie wereldwijd gepredikt werd staat vast, maar dat het toentertijd inmiddels al overal verkondigd was, wekt verbazing. Toen de afgelopen dagen op het forum dit Bijbelvers ter sprake werd gebracht en met nadruk werd gewezen op de voltooide tijdsvorm, raadpleegde ik (zoals altijd) eerst het ISA-progamma. Tot mijn verbazing las ik daar: “being proclaimed”. Dus: “wordt verkondigd” in plaats van “is verkondigd”. Toen ik dit vervolgens verder uitzocht in de grammatica, ontdekte ik dat het woord ‘verkondigen’ in Kolosse 1 vers 23 inderdaad GEEN perfectum (voltooide tijdsvorm) maar een aorist is. Een aorist is een werkwoordsvorm dat letterlijk ‘zonder horizon’ betekent. Het wijst op ‘het blote feit’ zonder begrenzingen van tijd.

Met andere woorden: Paulus wijst in Kolosse 1 vers 23 op het feit dat het Evangelie in zijn dagen, in heel de schepping onder de hemel verkondigd wordt. Deze verkondiging was in Paulus’ dagen niet voltooid, integendeel, zij vond nog steeds allerwege plaats.
En zo is dat trouwens nog steeds.

Delen: