GoedBericht.nl logo
English Blog

Dode Zee verdwijnt?

02-06-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Het volgende stond gisteren in een persbericht te lezen.

‘Dode Zee over vijftig jaar verdwenen’

AMMAN- De Jordaanse overheid heeft dinsdag de noodklok geluid over de Dode Zee. Als het waterniveau in het huidige tempo blijft dalen is er over vijftig jaar geen Dode Zee meer, aldus de Jordaanse minister van Water Hazem Nasser.

De bewindsman maakte zich bij een forum voor watermanagement hard voor de aanleg van een kanaal tussen de Rode Zee en de Dode Zee. Plannen voor een 200 kilometer lang kanaal zitten al jaren in de pijpleiding. Met het redden van de Dode Zee door de aanleg van de waterweg zou een bedrag van ongeveer 1 miljard dollar gemoeid zijn.

Het gebruik van water uit de Jordaan-rivier voor irrigatie zorgt ervoor dat er onvoldoende water de Dode Zee bereikt. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is het waterniveau daardoor met eenderde gedaald.

Over de Dode Zee zal de komende vijftig jaar nog veel te doen zijn, blijkens dit persbericht. Ik denk dat dat wel eens zou kunnen kloppen. Zeker is dat de omgeving van de Dode Zee (Moab en Edom) een grote rol zal spelen in de aanstaande “tijd van het einde”. Het is immers de regio waar de eindgerichten over de volken zullen plaatsvinden (zie o.a. Jesaja 63:1). Vermoedelijk is “het meer van vuur en zwavel” in Openbaring 19:20 ook een verwijzing naar de Dode Zee. Deze omgeving is duizenden jaren eerder al eens vergeven geweest van vuur en zwavel (Genesis 19:24,28).

Uit de Bijbel weten we dat de Dode Zee na deze verwoestende gebeurtenissen zal verdwijnen. Niet omdat de zee als zodanig zal verdwijnen maar omdat de Dode Zee een levende zee zal worden! Ezechiël 47 verhaalt hoe de zee gevuld zal worden van levend water. Zo zelfs, dat er visserplaatsen aan de oever zullen worden gevonden.
Over de zee in die tijd staat geschreven: “… de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk.”
Wat er met de Dode Zee gaat gebeuren is trouwens illustratief voor wat God met de dood in het algemeen gaat doen. Hij verzwelgt de dood in het leven!

Anyway, de komende vijftig jaren en daarna beloven boeiend te worden…!

Delen: