GoedBericht.nl logo
English Blog

Ouweneel over letterlijk Bijbellezen

04-09-2010 - Geplaatst door Andre Piet

 

De afgelopen dagen voerde ik een stevige discussie met Jos Strengholt op diens website, over de uitleg van Openbaring 20 (het zgn. duizendjarig rijk). Inzet van het gesprek was de vraag of je dit gedeelte letterlijk moet nemen. Ja, zei ik, zo letterlijk als mogelijk. Als blijkt dat het anders gelezen moet worden, dan maakt de Schrift dit zelf wel duidelijk. Zoals ik ooit van W.J.Ouweneel leerde:

Gezonde Bijbelstudie neemt het Woord naar zijn éérste betekenis en moet wel héél grondige redenen hebben om die eerste betekenis te verwerpen.
Uit: ‘wat is gezonde Bijbelstudie?’, blz.42 (1975)

Zo is dat! Dit schreef Ouweneel in een tijd dat hij nog geen gepromoveerd filosoof en theoloog was. Sindsdien is zijn koers nogal gewijzigd. Zo zag ik deze week op internet een interview met hem, waarin hij zich juist sterk afzet tegen het letterlijk Bijbellezen. Zo’n beetje alles waar hij vroeger voor streed, haalt hij in een paar minuten onderuit.  Zo meent hij te weten dat Genesis 1 uitgaat van een primitief wereldbeeld waarbij het uitspansel zou duiden op een koepel van vaste stof. Een opvatting die hij zo’n zesendertig jaar geleden in mijn ogen al eens haarfijn had weerlegd.

Dit oude wereldbeeld is helaas in de Schrift ingelegd (…) De werkelijke zin (van het Hebr. ‘raqia’; AP) is echter een ‘ijle uitgestrektheid’…
Uit ‘kanttekeningen bij Genesis één’, blz. 79 (1974)

Ook zou het er volgens Ouweneel niet toe doen of Jona werkelijk drie dagen en drie nachten in de grote vis heeft gezeten. Dit terwijl Jezus zelf de realiteit van dit gegeven direct koppelt aan de realiteit van zijn eigen opstanding ten derde dage (Mat.12:40).

Heeft de eerbied voor “de tittel en jota” van de Schrift bij Ouweneel plaats gemaakt voor verzet tegen het ‘letterlijk’ nemen van de Schrift? De zekerheid van “er staat geschreven!” voor twijfelachtige filosofie en theologische rookgordijnen? Hoe waar is Paulus’ waarschuwing:

Ziet toe, dat niemand u medeslepe door de filosofie en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen (…) en niet met Christus…
Kolosse 2:8

Delen: