GoedBericht.nl logo
English Blog

mineur of grote terts?

19-09-2010 - Geplaatst door Andre Piet

 

Vanmorgen in Zoetermeer gesproken over Saul die geplaagd werd door “een boze geest”, die hem angst aanjoeg en deprimeerde. En hoe David, zojuist gezalfd en aangegrepen door Gods Geest, in staat was door het snarenspel van de citer deze boze geest te verdrijven. Daarover is veel te zeggen, omdat David in alle opzichten een schitterend plaatje blijkt te zijn van de Zóón van David die een boodschap doet horen dat als muziek in de oren klinkt.

Ik heb kort stil gestaan bij het opvallende fenomeen dat ‘mineur’ de spreekwoordelijke reputatie heeft een droevige stemming te zijn. Dit in tegenstelling tot ‘majeur’ ook wel ‘grote terts’ (=grote derde) geheten. Deze naam duidt er op dat bij de derde toon een verhoging plaatsvindt… Hoe treffend wanneer we inzien dat muziek een type is van de wijze waarop God, via de oren ons hart aanraakt met vreugde en harmonie. David was zojuist met olijfolie gezalfd en aangegrepen door Gods Geest –  een verwijzing naar de de Zoon van David, die de GEEST kreeg en gesteld werd tot Messias in zijn opstanding ten derde dage. Is er een blijdere klank denkbaar dan de boodschap van deze verhoging op de derde dag? De overwinning van het Leven op de dood?!  Anti-depressiva kunnen in het beste geval de pijn van de mineur verdoven. Slechts de sterke Held uit Bethlehem kan, door wat Hij ten gehore laat brengen, de boze geest van angst en neerslachtigheid verdrijven en zó werkelijke verlichting geven!

Wilt u verder weten hoe en waarom Saul een type is van een andere Saul uit de stam Benjamin? Of waarom Saul werd gezalfd met een kruik terwijl David werd gezalfd met een hoorn? En waar een hoorn een beeld van is? En waarom David weliswaar de gezalfde was maar het nog een lange tijd zou duren alvorens hij daadwerkelijk koning zou zijn over Israël? En hoe ook de Zoon van David zoveel van Zich liet horen en geheimenissen ontsluierde juist bij ‘de harp’ (kinor – kinnereth). Ga naar deze pagina

Delen: