GoedBericht.nl logo
English Blog

oudste verhaal over Adam gevonden?

17-05-2014 - Geplaatst door Andre Piet

image5

Deze week verscheen het volgende bericht in de pers:

‘Oudste verhaal over Adam gevonden’

KAMPEN – Twee Bijbelwetenschappers stellen het oudste verhaal over de zondeval te hebben ontdekt. ‘Op basis van de veelheid aan gegevens zijn wij er vrij zeker van dat dit de complete mythe is en dat deze ouder is dan het Bijbelse verhaal.’

Op twee kleitabletten uit de dertiende eeuw voor Christus is het oudste verhaal over schepping, paradijs en zondeval gevonden. Dat stellen de oudtestamentici Marjo Korpel en Johannes de Moor van de Protestantse Theologische Universteit. Van het scheppingsverhaal uit Genesis 1 waren al oude parallelverhalen bekend, maar niet van Genesis 2 en 3 waar het paradijs en de zondeval beschreven staan. Gisteren presenteerde Korpel de bevindingen in Kampen aan collega-oudtestamentici.

Een van deze wetenschappers, Marjo Korpel verklaarde in een interview:

De Ugaritische kleitabletten dateren uit de dertiende eeuw voor Christus. Van de Bijbelteksten uit Genesis wordt algemeen aangenomen dat deze in de vijfde eeuw voor Christus zijn opgeschreven.

Hier komt de aap uit de mouw. Marjo Korpel gaat uit van de aanname dat Genesis is opgeschreven in de vijfde eeuw voor Christus en ontkent daarmee dat Genesis behoort tot de boeken van Mozes, zoals de Schrift zelf getuigt (Luc.24:27). Maar daar blijft het niet bij. Mozes (± 15 eeuwen v. Chr.) mag het boek Genesis hebben samengesteld en geredigeerd, de oorspronkelijke teksten gaan nóg veel verder terug. Genesis is een compilatie van ‘toledoth‘, d.w.z. registraties opgetekend door de aartsvaders zelf. Genesis is ooggetuigenverslag! De eerste hoofdstukken van Genesis zijn geboekstaafd door Adam, zoals Genesis 5:1 zegt:

Dit (nl. het voorgaande) is het boek van toledoth van Adam

De eerste hoofstukken van Genesis zijn geen pre-historie. Het verhaalt niet slechts over Adam, nee, het is geschiedschrijving van Adam, pakweg, zesduizend jaar geleden. De Ugaritische kleitabletten die men nu op het spoor is gekomen zijn zonder twijfel mythen. Bewerkt en vervormd in de loop der duizenden jaren. Hoeveel beter is het daarom zich te oriënteren op het allereerste ooggetuigenverslag, voorhanden in de Schriften, in plaats van tot de mythen (vergl. 2Tim.4:4) in “de valselijk genaamde wetenschap” (1Tim.6:20).

Reageer op Facebook

Delen: