GoedBericht.nl logo
English Blog

oude man op een wolk?

20-02-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images21

Vorige week had ik na afloop van een les Nederlands een gesprekje met een Poolse dame. Ze vroeg naar mijn bezigheden en al gauw hadden we een geanimeerd gesprek over God en de Bijbel. Ze geloofde wel in God zei ze, maar beslist niet in de voorstellingen die ze daarover van huis uit had meegekregen. Ze doelde op de bekende afbeeldingen in kerken en kathedralen van ‘een oude man op een wolk’. Ik kon niet anders dan haar hartgrondig gelijk geven. Ook Paulus kende in zijn dagen zulke beelden maar al te goed. Hij schrijft daarover in Romeinen 1.

21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als GOD verheerlijkt of gedankt, maar hun redeneringen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.

Door de onvergankelijke en onzienlijke GOD voor te stellen en een beeld van Hem te maken, devalueert men Hem tot het niveau van een vergankelijk schepsel. Het was Israël uitdrukkelijk verboden dit te doen (Ex.20:4,5). Jesaja 40:17 verklaart:

Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel.

Om vervolgens daar retorisch aan toe te voegen:

Met wie dan wilt gij GOD vergelijken en welke vergelijking op Hem toepassen?

Het is GODS heerlijkheid dat Hij per definitie niet is af te beelden. Hij is de SCHEPPER en daarom van volstrekt andere orde dan het schepsel.

De Koning der aeonen, de onvergankelijke, de ONZIENLIJKE, de ENIGE GOD (Gr.mono theoo), zij eer en heerlijkheid tot in de aeonen van de aeonen! Amen.
-1Timoteus 1:17-

Reageer op Facebook

Delen: