GoedBericht.nl logo
English Blog

ongehoorzaam aan het Evangelie

01-10-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images8

VRAAG:
Als het Evangelie niet anders dan een goed bericht is, hoe kun je het dan ongehoorzaam zijn (Rom.10:16; 2Thes.1:8; Hebr.4:6)? Veronderstelt ongehoorzaamheid niet dat er een opdracht vervuld moet worden?

ANTWOORD:
Het woord ‘evangelie’ betekent ‘goed-bericht’. Toen Abram in de nacht naar de ontelbare sterren keek, zei God tegen hem: zo zal je nageslacht zijn (Gen.15:5). “En Abram geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend”, lezen we (Rom.4:3). Abram geloofde het Evangelie (Gal.3:8). Er werd niets van hem gevraagd, hij hoefde niets te doen maar hij be-aamde wat God beloofde. En dat maakte Abram tot een rechtvaardige. Abram gaf gehoor aan het goede bericht, d.w.z. hij be-aamde of geloofde het. Dat is wat Paulus in de Romeinen-brief “gehoorzaamheid van geloof” noemt (1:5; 16:26). Let op: “van geloof“, niet “van werken” (Rom.4:5). Als God een belofte doet dan eert men Hem door Hem op zijn woord te nemen (Rom.4:20,21). De grootste oneer die men Hem kan aandoen is van zijn belofte een ‘werk’ (verdienste) te maken.

Gehoorzamen betekent gehoor geven aan en is daarmee synoniem met geloven.

Maar niet allen gehoorzamen het evangelie. Want Jesaja zegt: Heer, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde?
-Rom.10:16-

Wanneer God verklaart een Redder te zijn van alle mensen (1Tim.4:10) en het christendom verandert deze mededeling in een aanbod (> een Redder voor alle mensen), dan is dat ongehoorzaamheid aan het Evangelie. Men luistert niet naar wat God zegt.

Wanneer God belooft: “jullie zullen heilig zijn” (1Petr.1:16) en de mens maakt daarvan “weest heilig”, dan is dat weliswaar een vrome reactie maar puur ongeloof. Men luistert niet naar wat God belooft. Dat is ongehoorzaamheid aan het Evangelie.

Om ongehoorzaam te kunnen zijn dient men eerst te hebben gehoord. “Hoe zou men geloven van wie men niet gehoord heeft?” (Rom.10:14). De wereld aan wie het Evangelie wordt onthouden, kan niet ongehoorzaam zijn. Ongehoorzaam zijn degenen die pretenderen het evangelie te vertellen maar genade veranderen in werken (Rom.11:6).

Reageer op Facebook

Delen: