GoedBericht.nl logo
English Blog

om niet gerechtvaardigd

15-10-2013 - Geplaatst door Andre Piet

index_1

Abraham was een rechtvaardige omdat hij God geloofde op zijn woord (Gen.15:6). In het onderwijs van de apostel Paulus is dit gegeven het klassieke voorbeeld van rechtvaardiging door geloof (Rom.4:3; Gal.3:6). Maar weet u wat dat betekent? Wat geloofde Abraham?

Slaan we Genesis 15 er op na dan treffen we daar een oudere, kinderloze Abram (15:1) die in de nacht naar buiten geleid wordt en gewezen wordt op de sterrenhemel boven hem (15:5). Zó talrijk zal je nageslacht zijn, zo wordt hem verzekerd. En na deze belofte lezen we de bekende woorden:

En hij geloofde in JAHWEH, en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.

Van Abraham werd niets gevraagd. Hem werd iets medegedeeld. Ook al zou Abraham God niet geloofd hebben, dan zou dat niets veranderen aan de mededeling. Abram geloofde een onvoorwaardelijk bericht. Een woord om niet. En dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Vandaar dat Paulus de conclusie trekt:

… hem echter, die NIET werkt,
maar zijn geloof vestigt op Hem,
DIE DE GODDELOZE RECHTVAARDIGT,
wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid…
-Romeinen 4:5-

Niet geloof in het algemeen rekent God tot gerechtigheid. Alsof geloven een soort prestatie zou zijn dat God beloont met rechtvaardiging. Dan zou geloof (via een achterdeur) alsnog een ‘werk’ zijn, een verdienste. Maar het punt is juist dat het geloof dat God tot gerechtigheid rekent, het geloof is in een onvoorwaardelijk woord. Zodat alle (eigen-)roem is uitgesloten (Rom.4:2) en GOD dus alle eer ontvangt (Rom.4: 20-22). Ziedaar het Evangelie: rechtvaardiging om niet! En daarom ook: rechtvaardiging van allen! Aan deze ijzeren logica valt bij Paulus niet te ontkomen, zoals hij eerder verklaarde:

23 Want ALLEN hebben gezondigd
en derven de heerlijkheid Gods,
24 en worden OM NIET GERECHTVAARDIGD
uit zijn genade,
door de verlossing in Christus Jezus.
-Romeinen 3-

En niet minder duidelijk in hoofstuk 5:

Derhalve, gelijk het
door één daad-van-overtreding
voor ALLE MENSEN
tot veroordeling gekomen is,
zo komt het ook
door één daad-van-gerechtigheid
voor ALLE MENSEN
tot RECHTVAARDIGING van leven.
-Romeinen 5:18-

Door deze blijde mededeling kunnen we ons geloof vestigen op Hem “die de goddeloze rechtvaardigt”.

Reageer op Facebook

Delen: