GoedBericht.nl logo
English Blog

om niet gerechtvaardigd (2)

16-10-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images_12

Dat rechtvaardiging om niet is, blijkt uit nog een ander gegeven: geloof is een geschenk. Iemand kan niet op commando geloven. Geloven betekent: vertrouwen, overtuigd zijn dat de ander betrouwbaar is. Waarbij in de woorden “overtuigd zijn” besloten ligt: je bent overtuigd. Dat is passief.

Zo ging het met Abraham. God wees hem op de ontelbare sterren en Abram be-aamde wat tot hem gesproken was. Waarom? God had hem overtuigd! Dat Abraham geloofde was Gods prestatie.

Wát Abraham geloofde was om niet. Onvoorwaardelijk. Maar ook dát Abraham geloofde, was om niet. God had hem overtuigd.

Abraham geloofde ook niet om gerechtvaardigd te worden. Dat zou ook geen geloof zijn. Het zou slechts handelen uit berekening zijn en dus volgens Paulus’ definitie ‘werken’, d.w.z. iets doen om een beloning (Rom.4:4).

Nee, Abraham geloofde omdat God hem ervan overtuigd had, te zullen vervullen wat Hij had beloofd (Rom.4:21). En omdat Abrahams geloof Gods werk was rekende God dit ook tot gerechtigheid. Alle roem is uitgesloten!

8 Want door GENADE zijn jullie gered,
door geloof,
en dat NIET UIT UZELF:
het is een gave van God;
9 niet uit werken, OPDAT NIEMAND ROEME.
-Efeze 2-

Reageer op Facebook

Delen: