GoedBericht.nl logo
English Blog

… niet alles is nuttig

06-12-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Een aantal keren herhaalt Paulus in de eerste Korinthe-brief zijn motto ….

… alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alles is nuttig…
6:12; 10:23.

Het is een korte weergave, van hoe de apostel zelf in het leven stond. Het is ook een perfecte demonstratie van “onze vrijheid in Christus Jezus” (Gal.2:4). Nooit hoeft de vraag voor een gelovige te zijn: mág dat?, want “alle dingen zijn geoorloofd”. Volgende vraag… Dat velen dit als losbandigheid verwerpen, bewijst een wettische instelling.

Gek genoeg kan zo’n wettische denktrant ook losbandige vormen aannemen. Wetticisme komt niet alleen tot uitdrukking in een leven waar weinig mag. Ook wie ‘voor het vaderland weg’ leeft, onder het motto ‘alles is geoorloofd’, denkt wettisch. De één laat iets na, omdat het niet mag terwijl de ander iets doet omdat het wel mag. Beiden worden geregeerd door het principe ‘wet’.

Paulus’ statement houdt in, dat het geoorloofd-zijn van dingen, TOTAAL niet ter zake doet bij de keuzen die een gelovige maakt. De vraag is altijd: is het nuttig? Wat dat betekent, blijkt uit de context:

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.  Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
1Kor.10:23,24 

Waarmee gezegd is: nuttig is wat opbouwt, d.w.z. het belang van de ander dient. Losbandigheid betekent: doen waar je zelf zin in hebt. De opbouw van de ander in het algemeen, en van de ekklesia in het bijzonder (>10:32,33), zou het leidende principe van elke gelovige zijn. Ieder eigen belang is daaraan ondergeschikt. De vele praktische aanwijzingen die Paulus in zijn brieven geeft, zijn geen wetten (‘dit mag wel en dat mag niet’) maar stuk voor stuk, richtlijnen voor de opbouw van de ekklesia. Waarbij het kenmerk in elk facet is: de verheerlijking van GOD.

Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles tot heerlijkheid van GOD.
1Kor.10:31

Een nuttig en opbouwend leven, beoogt tot in de kleinste details, de glorie van GOD te etaleren!

 

Delen: