GoedBericht.nl logo
English Blog

Gods Ikoon

04-12-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Wanneer Paulus in Kolosse 1:15 een verheven beschrijving aanvangt van “de Zoon van Gods liefde”, dan noemt hij Hem…

… BEELD van GOD, de Onzienlijke, Eerstgeborene van elk schepsel…

Het woord ‘beeld’ is in het Grieks (de taal waarin Paulus dit optekende), ikoon. Het duidt op een symbool of embleem. De Zoon is niet letterlijk GOD maar in Beeld. Of, zoals Hijzelf ooit sprak:

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien…
Johannes 14:9

De Zoon is niet de Vader, maar maakt Hem zichtbaar. Zo Vader, zo Zoon. Zoals de aanhef van het Johannes-Evangelie zegt:

Niemand heeft ooit GOD gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.
Johannes 1:18

Als IKOON representeert de Zoon “GOD de Onzienlijke”. Enerzijds heeft de christenheid de talloze, niet mis te verstane uitspraken over de ene GOD weggeredeneerd. En anderzijds ging men de beeld-spraak van de Zoon als GOD, letterlijk opvatten. In dit troebele denkklimaat kon in de vroege kerkgeschiedenis de leer van de drieëenheid ontstaan. Een concept dat wemelt van on-Schriftuurlijke termen en waarvan de aanhangers bovendien zélf erkennen, dat het complex en onbegrijpelijk is! Dit leerstuk beroofde ons van de eenvoudige waarheid van “de ene GOD”. En van beeldspraak die zelfs een kind kan begrijpen, maakte dit dogma een ingewikkelde theologische constructie.

Hoe belangrijk en vitaal is het, om terug te keren, niet naar mistige formules van Nicea en Athanasius, maar naar de heldere woorden van Paulus, Petrus en Johannes!

GoedBericht op Facebook

 

Delen: