GoedBericht.nl logo
English Blog

nabij was de plaats van de stad

25-03-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images7

In mijn vorige blog wees ik op het gegeven dat zowel Matteüs als Marcus als Lucas het scheuren van het voorhangsel van de tempel beschrijven als een fenomeen dat vanaf Golgotha zichtbaar was. Dat plaatst Golgotha noodzakelijk aan de oostkant van de stad. Er is echter nog een belangrijke geografische aanwijzing die in dezelfde richting wijst. In Johannes 19 lezen we het volgende:

19 En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeer, de Koning der Joden. 20 Dit opschrift dan lazen vele der Joden, want de plaats, waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks.

Helaas doet deze weergave geen recht aan wat in het origineel staat. Hieronder een interlineaire weergave:

images20

Jezus werd gekruisigd nabij (letterlijk vertaald) “de plaats van de stad”. Het is een uitdrukking die verwijst naar de tempel die dikwijls “de plaats” (Deut. 12:11; Hand.6:13; 21:28) wordt genoemd. Eerder in het Johannes-evangelie lezen we dat Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zegt “dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden” (Joh.4:20). En in Joh.11:48 spreken de Joodse leiders over de tempel als (letterlijk) “de plaats van ons”.

Wanneer de formulering in Johannes 19 zou luiden dat Jezus werd gekruisigd nabij de stad, dan kon de kruisiging hebben plaatsgevonden aan alle kanten van de stad. Maar als Jezus werd gekruisigd nabij “de plaats van de stad”, dan wijst dat richting de Olijfberg. De tempel lag immers tegen de muren van de oostkant van de stad. Zodat als Jezus werd gekruisigd “buiten de poort” (Hebr.13:12) maar nabij “de plaats van de stad”, dit noodzakelijk ten oosten van de stad moet zijn geweest.

De kruisiging vond plaats vlak voor het feest van Pascha zodat de stad op dat moment vol stroomde met pelgrims. Via de bekendste route (nl. de Olijfberg) passeerden deze pelgrims dus de plek waar Jezus was gekruisigd en kon men het opschrift lezen dat boven het kruis in drie talen was opgetekend.

Dat Golgotha “nabij de plaats van de stad” lag, is meer dan alleen een geografische aanwijzing. Het legt een link tussen beide plaatsen. Een link tussen de tempel waar die dag talloze lammeren voor het Pascha zouden worden geslacht en het ware Pascha dat daar demonstratief hing als de gekruisigde koning der Joden.

Reageer op Facebook

Delen: