GoedBericht.nl logo
English Blog

en ZIE, het voorhangsel scheurde…

21-03-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images_17

Er zijn twee plaatsen in Jeruzalem die algemeen worden aangewezen als de plaats waar Jezus zou zijn gekruisigd. Sinds keizer Constantijn (in de vierde eeuw) is dat de Heilige Grafkerk aan de westkant van de oude stad. En sinds de 19-de eeuw is daar ook de Heilige Graftuin bij de Damascuspoort aan de noordkant van de oude stad. Dat Jezus buiten de poort van de stad gekruisigd werd (Hebr.13:12) is algemeen bekend. Maar er is één belangrijk Bijbels gegeven dat algemeen over het hoofd gezien wordt, maar juist perfect de richting aanwijst waar Golgotha gelegen moet hebben.

Zowel Matteus, Marcus als Lucas vermelden dat op het moment dat Jezus stierf het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden scheurde. Lucas vermeldt:

45 … En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 46 En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. 47 Toen de hoofdman zag, wat er geschiedde, verheerlijkte hij God, zeggende: Inderdaad, deze mens was rechtvaardig!

Wat bracht de Romeinse hoofdman tot zijn erkenning? Hij was onder de indruk van wat hij zag! Hij zag Jezus sterven en tegelijkertijd het voorhangsel van de tempel scheuren! Matteus 27:50 zegt: “EN ZIET, het voorhangsel van de tempel scheurde…”. De woorden “en ziet!” onderstrepen dat het waarneembaar was. Het gaat daarbij niet om het voorhangsel in de tempel (voor het heilige der heiligen) dat niemand kon zien maar om het voorhangsel van de tempel, aan de buitenkant. Omdat het heiligdom gebouwd was op het oosten, was het voorhangsel op afstand uitsluitend waarneembaar vanaf de Olijfberg (Zach.14:4).

Vergis u niet: dat voorhangsel van de tempel was kolossaal groot. Flavius Josephus beschrijft dat dit gordijn maar liefst 7 meter breed en 24 meter hoog was. Dat is de hoogte van een gebouw van 8 verdiepingen! Stond men op de Olijfberg, op hemelsbreed pakweg een kilometer afstand (Hand.1:12), dan kon dat reusachtige gordijn met gemak gezien worden.

Jezus werd niet gekruisigd ten westen of ten noorden van de stad, maar ten oosten van de stad. Golgotha wordt  dikwijls (vooral in liederen) een heuvel genoemd, maar dat heeft geen Bijbelse grond. De evangelisten spreken stuk voor stuk van “een plaats genaamd Golgotha” (Mat.27:33; Mar.15:22 en Joh.19:17). Het was een plaats vanwaar het voorhangsel van de tempel gezien kon worden. Slechts de Olijfberg komt daarvoor in aanmerking.

De Olijfberg speelt een cruciale (!) rol in de grote Bijbelse heilsfeiten. Jezus stierf daar en werd daar ook begraven (Joh.19:41). Hij verrees daar uit het graf. Hij voer daar ten hemel (Hand.1:12) en in de toekomst zullen daar zijn voeten staan tot verlossing van zijn volk (Zach.14:4). Het is de berg ten oosten van Jeruzalem, vanwaar de zon opgaat. Vanwaar de nacht verdwijnt en een nieuwe dag aanbreekt!

images_22

Reageer op Facebook

Delen: