GoedBericht.nl logo
English Blog

mooie werken

14-01-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images22

De term “goede werken” komen we als frase vaak tegen in onze Bijbel. Maar het woord ‘goed’ in dezen, is de weergave van twee nogal verschillende Griekse woorden. Enerzijds is er sprake van agathos en dat betekent inderdaad goed. Anderzijds is er sprake van kalos en dat betekent vooral mooi. Zo is er sprake van kalos in “mooie stenen” (Luc.21:5) en “mooie parels” (Mat.13:45) en de plaats “Goede Rede” in Hand.27:8 betekent: mooie havens.

Er is in het NT niet alleen sprake van “goede werken” maar ook van “mooie werken” (zie tabel onder). Helaas komt dit in de gangbare vertalingen niet uit de verf en lezen we alleen van “goede werken”. Bij goede werken denken we aan werken die goed zijn qua uitwerking. B.v. iemand die met zijn handen goed werk verricht is in staat mede te delen aan behoeftigen (Ef.4:28). Mooie werken daarentegen zijn werken die aangenaam, sierlijk en fraai zijn. Zeker, in de praktijk overlappen beide begrippen elkaar grotendeels. Zo begint Paulus in 1Tim.5:10 met “mooie werken” en noemt in dat verband: kinderen grootbrengen, gastvrijheid bewijzen, de voeten der heiligen wassen en verdrukten ondersteunen. Maar in zijn afsluiting noemt hij dit vervolgens “goede werken”. M.a.w. “mooie werken” zijn dus ook “goede werken” en vice versa. Maar de Schrift bezigt niet voor niets verschillende termen en het is goed én mooi om het verschil te onderkennen.

De essentie van het Evangelie is dat redding niet is gebaseerd op onze (goede of mooie) werken (Tit.3:5). Godzijdank, redding is geen verdienste maar genade. Om niet geschonken en daarom ook voor iedereen. Dat is het Goede Bericht! Maar wat een geweldig motief vervolgens voor “mooie werken”! Paulus spoort de slaven aan om zich te onderschikken aan hun heren en hen welgevallig te zijn in alles, zonder hen tegen te spreken, laat staan iets van hen te ontvreemden. Om zo doende “de leer van God onze Redder te versieren in alles” (Tit.2:8-10). Kijk, dat zijn “mooie werken”! Illustratief namelijk voor Wie en hoe onze God is. Hij wiens genade reddend is verschenen aan alle mensen (Tit.2:11; 1Tim.2:4; 4:10). We kunnen dat geweldige onderwijs van het Goede Bericht misschien niet altijd kwijt. Maar we kunnen die leer wel in alles versieren. En dat is ook precies de bedoeling van ons leven: om “volijverig te zijn in mooie werken” (Tit.2:14).

Wat een mooie uitdaging om van elke dag een sieraad te maken, verwijzend naar onze God en Redder!

index_1

Reageer op Facebook 

Delen: